Aangifteplicht geneutraliseerde vuurwapens

Bent u in het bezit van een geneutraliseerd wapen verkregen voor 14 september 2018?
Doe dan zo spoedig mogelijk aangifte (ten laatste 14 maart 2021)!

onbruikbaar pistool

Begin 2019 werd het voorhanden hebben van onbruikbaar gemaakte vuurwapens aangifteplichtig!

Alle details over deze verplichting vind je op de website van www.vlaamsbrabant.be

 

Geen aangifte = illegaal wapen = strafbaar

Wie na 14 maart 2021 nog in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen en geen afschrift heeft van een aangifte en/of een door de gouverneur teruggestuurd afschrift waarop het registratienummer staat, is illegaal in het bezit van het geneutraliseerde vuurwapen en is strafbaar.

 

Meer weten over de aangifteplicht?

Provincie Vlaams-Brabant, wapendienst: 016 26 78 03
(Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur).

wapens@vlaamsbrabant.be.

 

Documenten:

Maak gebruik van het nieuwe formulier ‘model 9ter’

Model 9ter - Aangifte bezit geneutraliseerd wapen 

Model 9ter - Aangifte overdracht geneutraliseerd wapen

Model 9ter - Aangifte bezit geneutraliseerd wapen door erfenis