Bevolkingsonderzoek Statistiek Vlaanderen

Jaarlijks voert Statistiek Vlaanderen een onderzoek uit bij de bevolking in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Met dit onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen. Dit jaar zijn er onder meer vragen over mediagebruik, houding ten opzichte van personen met een handicap, vertrouwen in de overheid, toekomstverwachtingen en zo meer.

Daar we uiteraard niet iedereen kunnen bevragen, hebben we eerst een toevallige selectie van steden en gemeenten gemaakt en dan binnen de stad/gemeente een toevallige selectie van 18-jarigen en ouder. Uw stad/gemeente maakt dit jaar deel uit van de steekproef. Per geselecteerde postcode worden 15 tot 65 burgers gecontacteerd. Het aantal is afhankelijk van de bevolkingsomvang per postcode.

De gekozen personen krijgen op voorhand een brief en een folder. De interviews aan huis gebeuren door interviewers van het onderzoeksbureau GfK uit Leuven. De interviewers zijn door ons opgeleid om het onderzoek op een correcte manier te laten verlopen. De eerste brieven worden vanaf 14 maart 2018 verstuurd en het onderzoek loopt tot eind juni-begin juli 2018. Wanneer de interviewers juist langskomen in uw stad/gemeente hangt af van hun eigen planning en de afspraken die ze kunnen maken.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van Statistiek Vlaanderen.

Alvast van harte dank bij voorbaat.