BIN Lubbeek

In het raam van de strijd tegen inbraken en het verhogen van de leefbaarheid en veiligheid zet de PZ Lubbeek, samen met de gemeentebesturen van Boutersem, Bierbeek; Holsbeek en Lubbeek in op een nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Binnen de politiezone zijn er vandaag al 3 BIN actief te Bierbeek en zijn de eerste stappen gezet in de gemeente Boutersem.

Samen met de burgemeester Theo Francken, de projectleider rond BIN van de politiezone en de korpschef werd op 03 april een informatieavond georganiseerd voor de bewoners van Lubbeek. Er kwamen ongeveer 170 geïnteresseerden luisteren naar het initiatief.

Na afloop hebben 16 personen aangeggeven kandidaat coördinator te zijn en gaven 8 personen aan mee te willen werken als stuurlid. De politie zal nu samen met deze geïnteresseerden en de gemeenten verdere stappen ondernemen om het project ook in Lubbeek verder te ontwikkelen