Laatste kans voor regularisatie van vergunningsplichtige vuurwapens en laders

Wie nog een vergunningsplichtig vuurwapen in huis heeft, kan dit tussen 01/03/2018 en 31/12/2018 laten registreren zonder risico op strafvervolging. U kan alsnog een vergunning aanvragen, het wapen afstaan aan de politie, het verkopen, het laten neutraliseren of vernietigen.

Ook wie nog in het bezit is van een geregistreerd vuurwapen, maar zich nog niet in orde had gesteld met de nieuwe wapenwet in de periode 2006/2008, komt in aanmerking voor deze regularisatie.

Nieuw is de vergunningsplicht voor laders. Vanaf nu zijn ook de laders niet meer vrij verkrijgbaar, maar is de verkoop ervan aan dezelfde regels onderworpen als de aan of verkoop van munitie. Vanaf 01/01/2019 wordt het bezit van laders aan voorwaarden gekoppeld. De aangifte van een lader waarvoor men niet over een bezitstitel beschikt, kan eveneens vanaf 01/03/2018 tot 31/12/2018. Voor vuurwapens die vóór 08/04/2016 geneutraliseerd werden bestaat de mogelijkheid om de lader vast te lassen op het wapen. In dat geval is aangifte niet nodig.

Een erkenning is vereist voor verzamelaars en handelaars in laders. Deze erkenning is momenteel kosteloos te verkrijgen via de provincie.

Inwoners van Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek die gebruik willen maken van deze procedure, kunnen zich wenden tot de wapendienst van de politiezone Lubbeek, gevestigd in het hoofdcommissariaat te Lubbeek, Gellenberg 18.

Let wel, dit kan enkel door vooraf telefonisch een afspraak te maken via het nummer 016/634363.

* waarom op afspraak? Indien u tijdens de verplaatsing naar het politiekantoor onderworpen zou worden aan een politiecontrole kan u verwijzen naar deze afspraak en kan dit geverifieerd worden.