Nieuw gebouw voor politiezone Lubbeek

Sinds 16 november is het eindelijk zover: de nieuwbouw van lokale politie Lubbeek is officieel in gebruik genomen. Het gebouw biedt de nodige ruimte om de administratie, wijkwerking Lubbeek, interventie en recherche te huisvesten en bevindt zich vlak naast het oude gebouw op de Gellenberg in Lubbeek.

nieuwbouw foto

Het nieuwe gebouw kenmerkt zich door een licht interieur en moderne inkleding hetgeen niet alleen het welzijn van de medewerkers bevordert, maar ook zorgt voor een betere, meer discrete dienstverlening. Aangiften en klachten worden genoteerd in een afzonderlijk intakelokaal en getuigen of verdachten worden verhoord in aangepaste verhoorlokalen.

Het gebouw is erg goed beveiligd en ook volledig uitgerust met camera’s. Het geheel werd opgetrokken volgens de nieuwste milieu-, isolatie- en ventilatienormen voor overheidsgebouwen en de nieuwe veiligheidsnormen voor politiegebouwen. Zo wordt het gebouw verwarmd en gekoeld via een BEO-veld en wordt een deel van de stroom opgewekt via zonnepanelen.

Het gaat om een investering van om en bij de 6 miljoen euro. Hierin zijn ook heel wat moderniseringen op vlak van materieel en ICT opgenomen, waardoor de politiezone de komende jaren kan tegemoetkomen aan de eisen van een moderne politiewerking.

Wil je een aangifte komen doen, maak dan best een afspraak via de afsprakentool op onze website of 016 63 43 63. Zo ben je zeker van een snelle en vlotte afhandeling.