Samen zorgen voor een veilige schoolomgeving!

Nu het weer stilaan minder mooi wordt, zullen steeds meer ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. Aan sommige scholen werd een “kiss and ride” zone afgebakend. Op die manier wordt een mogelijkheid gecreëerd om kinderen veilig af te zetten en tegelijk het doorgaand verkeer mogelijk te maken. 

Toch merkt de politie dat er aan de scholen vaak een verkeersonveilige toestand wordt veroorzaakt door de ouders zelf. Het langdurig stilstaan op de betreffende plaatsen zorgt voor files en irritatie bij andere weggebruikers.  

De politie vraagt, samen met de schooldirectie en ouderverenigingen, om deze zone louter te gebruiken voor het afzetten van je kinderen. Er wordt toegestaan dat je mee uitstapt om de boekentassen uit de auto te halen of om de kinderen tot aan de schoolpoort te begeleiden. Het is echter niet de bedoeling om je kinderen tot in de klas of tot op de speelplaats te begeleiden, noch om een praatje te slaan met andere ouders of leerkrachten. Wil je dit toch doen, parkeer dan de auto in de buurt van de school.  

Labels