Ik word als minderjarige betrapt met drugs?

Bij minderjarige personen wordt bij het aantreffen van eender welke illegale drug steeds proces-verbaal opgesteld en overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings. De ouders van de minderjarige worden hiervan in kennis gesteld.

Indien de minderjarige in aanmerking komt voor het project vroeginterventie van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Leuven, zal de politieambtenaar tijdens het verhoor dit initiatief toelichten aan de ouders en de minderjarige. Wanneer de ouders gebruik wensen te maken van dit aanbod, legt de politie reeds de nodige contacten met het CGG en wordt de minderjarige aangemeld.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 634363.