Vroeginterventie voor jongeren die drugs of alcohol gebruiken?

Ouders die geconfronteerd worden met (een vermoeden van) druggebruik kunnen doorverwijzen naar vroeginterventie. Het aanbod is er voor jongeren die zelf niet gemotiveerd zijn om iets te veranderen aan hun gebruik, terwijl er vanuit verschillende hoeken wel een bezorgdheid leeft. Jongeren krijgen vijf gesprekken of groepssessies waarbij ze gemotiveerd worden om na te denken over hun gebruik. Ze krijgen informatie over de effecten en risico's en bespreken het eigen gebruik, hun visie op eigen gebruik, toekomstperspectief, gedragsverandering,…Indien er sprake is van verslaving of een andere problematiek kan doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulpverlening.

Praktisch:

  • deelname is gratis.
  • Info en een aanmelding bij het CGG VBO, preventieTAD@cgg-vbo.be, 016 857979.
  • Na aanmelding is er een intakegesprek samen met de jongere. Indien blijkt dat het aanbod geschikt is volgen de gesprekken of groepssessies.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 634363.