Maak kennis met het 8e BIN-netwerk van onze politiezone: het BIN-Hotel

Op 24 november 2022 is het achtste Buurt Informatienetwerk, opgestart in de politiezone VIMA. Geen gewoon BIN voor inwoners, maar een BIN specifiek opgericht voor de hotels in de zone: het BIN Hotel. Doel van het BIN-Hotel is – net zoals bij de andere BIN’s –  het veiligheidsgevoel in de hotelzone verhogen. De politiezone VIMA wil immers in samenwerking met verschillende partners een allesomvattende en kwaliteitsvolle politiezorg leveren waardoor inwoners én bezoekers zich altijd en overal veilig voelen in onze politiezone. Dat geldt ook voor de medewerkers van de hotels en hun gasten.

Oprichting van het BIN-Hotel

De werking van het BIN Hotel is gelijkaardig aan de BIN-netwerken voor inwoners. Wanneer een misdrijf of verdachte situatie gemeld wordt in één hotel, wordt dit onmiddellijk gecommuniceerd naar de andere aangesloten hotels. Op deze manier verhogen we de waakzaamheid in de hotels en kunnen zij ook sneller gelijkaardige verdachte feiten melden op 101. Deze samenwerking zorgt ervoor dat hotels hun klanten beter kunnen beschermen en dat de politiepatrouilles beter aangestuurd kunnen worden; zodat daders hopelijk maar één keer toeslaan.

Het BIN Hotel is een stap vooruit in de strijd tegen hotelcriminaliteit.

Dat de hotelzone in Diegem (Machelen) een eigen BIN krijgt, is niet verrassend. Door het internationaal karakter en de ligging nabij de luchthaven van Zaventem, krijgt de hotelzone te maken met bijzondere vormen van hotelcriminaliteit: lobby diefstallen, gauwdiefstal, inbraak in hotelkamers, vandalisme, ….

Bovendien zijn de hotelgasten vaak op doorreis en gehaast om een vlucht te nemen. Soms zijn ze de landstalen (en het Engels) niet of onvoldoende machtig. Hierdoor nemen ze vaak niet de tijd om een aangifte te komen doen bij de politie en vormen ze bijgevolg een aantrekkelijk doelwit. Dat maakt een preventieve aanpak – doormiddel van een BIN – nog belangrijker.

Het startschot werd gegeven op 24 november 2022.

Onze recherche merkte begin dit jaar op dat de criminaliteit in de hotelzone opnieuw begon te stijgen. Om hotels beter te kunnen ondersteunen, is de politie nagegaan of de opstart van een BIN-hotel opportuun zou kunnen zijn. Het onderzoek wees uit dat verschillende hotels graag wilden meewerken aan deze samenwerking. Van de 15 hotels op het grondgebied, zijn er 9 onmiddellijk ingestapt. We verwachten dat dit aantal nog zal verhogen.

Het charter werd op 24 november om 11u00 ondertekend door de burgemeester van Machelen, Jean-Pierre De Groef, de coördinator van BIN Hotel, de heer Najib Arayer, general manager van het Crowne Plaza Brussels Airport in Diegem, de korpschef, HCP Erik Bassleer en de politie-gemandateerde, Inge Verhulst.

General manager van het Crowne Plaza Brussels Airport, Najib Arayer, kijkt enthousiast uit naar de samenwerking: “We are happy to see this initiative taking place, thus we as hoteliers can join forces with the local police to fight criminality and offer to our guests and neighborhood a safer environment.” [Wij zijn tevreden met de start van dit initiatief, zo kunnen wij als hoteliers de handen in elkaar slaan met de lokale politie om criminaliteit te bestrijden en onze gasten en de buurt een veilige omgeving te bieden.]

Ook burgemeester De Groef is trots op de oprichting van dit uniek BIN-netwerk in zijn gemeente: “Ik ben blij dat deze samenwerking tussen de hotels en onze politiezone ons zal toelaten sneller te reageren bij typische hotelcriminaliteit en zo ook preventief te handelen bij verdachte handelingen in en rond de hotels.”