Samen naar een veilig 2023 met het BIN Broek-Centrum.

De politiezone VIMA eindigde 2022 sterk met de oprichting van het BIN Broek-Centrum in december 2022. Daarmee is nu ook het centrum van Vilvoorde gedekt door een BIN-gebied.
Een buurt informatienetwerk is een samenwerking tussen de politie en de burgers in die bepaalde regio. Indien er verdachte zaken worden gemeld in deze regio, worden de BIN-leden op de hoogte gebracht met de vraag even buiten kijken en te letten op elementen beschreven in de SMS. Indien zij iets verdacht zien, melden zij dit aan 101. Op die manier kunnen de politiepatrouilles hun routes beter bepalen en wordt de kans op controle verhoogd. Het BIN Broek-Centrum is opgericht met 28 leden en zal geleid worden door coördinator Herman Eekhout. 

Bin Broek

Eind juni is de heer Eekhout zijn licht komen opsteken bij de politie Vilvoorde-Machelen over de mogelijkheid om een Bin op te richten. Samen met de diefstalpreventieadviseur hebben zij deelgenomen aan het buurtfeest van Broek om uitleg te geven over het BIN en om na te gaan of hier draagvlak voor is. Omwille van de positieve reacties is er daaropvolgend een infosessie in ‘De Meer’ georganiseerd, 33 mensen hebben zich hiervoor ingeschreven. Na de infosessie hebben 28 personen aangegeven lid te willen worden van het BIN Broek-Centrum. Het BIN was geboren. 

Extre infosessies gepland voor begin 2023.
Begin volgend jaar zal er opnieuw een infosessie georganiseerd worden in het centrum. De nodige communicatie hierrond zal tijdig gebeuren.
Bewoners van de wijk Broek of wijk Centrum die lid willen worden, kunnen dit door het ondertekende inschrijvingsformulier te mailen naar PZ.VIMA.Preventie@police.belgium.eu of te posten naar/af te geven aan de lokale politie Vilvoorde-Machelen. 
Samen staan we sterk, een BIN stimuleert het melden van verdacht gedrag op 101.

Naar het inschrijvingsformulier

Huishoudelijk reglement BIN netwerken