Veiligheidsmonitor 2024

De komende weken zullen een heel aantal inwoners van Vilvoorde en Machelen een brief ontvangen over de Veiligheidsmonitor 2024. De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête bij de Belgische bevolking die peilt naar hun mening over slachtofferschap, aangiftegedrag en verschillende veiligheidsthema’s zoals mogelijke buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en tevredenheid over de politiewerking in België.

Logo veiligheidsmonitor

Aan de geadresseerde inwoners, die willekeurig geloot werden uit het rijksregister, wordt gevraagd om even de tijd te nemen om de bevraging in te vullen. Jullie medewerking is van groot belang want we gebruiken de ervaringen om de veiligheid en leefbaarheid verder te verbeteren.

Dit initiatief wordt georganiseerd door de Federale Politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De eerste enquêtes van de Veiligheidsmonitor werden al in 1997 afgenomen, toen nog telefonisch. Sindsdien wordt de bevraging ongeveer om de twee jaar herhaald. De Veiligheidsmonitor is voor de politiezone een waardevol instrument om informatie te bekomen over de diverse bevraagde veiligheidsthema’s.
 

Labels