Wij werven een bijzonder rekenplichtige aan!

Als bijzonder rekenplichtige ben je de financieel adviseur van de korpschef en verantwoordelijk voor het financieel beheer van de politiezone. Dit impliceert een permanente opvolging van de financiën en rapportering aan de korpschef, het politiecollege en de politieraad.

Vacature icoon

Functie-inhoud

1. Verantwoordelijk voor het financieel beleid en beheer van de politiezone:

 • Innen van de ontvangsten en betalen van de uitgaven onder eigen verantwoordelijkheid;
 • Beheer van de boekhouding in nauwe samenwerking met de boekhouder van de politiezone;
 • Beheer van de thesaurie, de leningen en de beleggingen;
 • Opstellen van de politiebegrotingen, opvolgen van de kredieten en opmaak van de begrotingswijzigingen en kredietherschikkingen;
 • Vertaling van het strategisch beleid in een financieel meerjarenplan in overeenstemming met de visie van de organisatie;
 • Ontwikkelen, optimaliseren en opvolgen van de financieel-administratieve processen (ontwikkelen uitgaven- en ontvangstenprocedures, interne controlesystemen,…);
 • Beheer kassa voor kleine onkosten.

2. Controle op de financiën en rapportering:

 • Controleren van de wettelijkheid en regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangste
 • Controle van ingediende kostenstaten
 • Financiële rapportering aan de korpschef en het politiecollege en verzorgen van de noodzakelijke toelichtingen aan de politieraad;
 • Opmaak tussentijdse- en jaarafsluitingen voor het opstellen van de jaarrekening.

3. Verlenen van financieel advies:

 • Opmaak financiële analyses en verlenen van financieel (beleids)advies;
 • Financiële impact berekenen van beleidsbeslissingen en de voorgestelde projectontwerpen;
 • Verlenen van advies bij overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen.

4. Meewerken aan een samenwerkende politie in evolutie:

 • Permanent bijscholen m.b.t. relevante wetgeving (overheidsopdrachten, aanbestedingen, …);
 • Bijhouden van alle informatie die nuttig is voor het beheer van de financiën;
 • Nauwe samenwerking met het strategisch team van de politiezone en in het bijzonder met de korpschef, de directeur logistiek en de directeur personeel;
 • Binnen de specifieke opdrachten inzake wettelijkheid en regelmatigheidscontrole van uitgaven en ontvangsten werken in volle onafhankelijkheid en rapporteren aan het politiecollege. Voor de andere opdrachten rapportering aan de korpschef.

Functieprofiel

 • Universitair diploma (bij voorkeur in een economische richting);
 • Relevante ervaring in een economische of financiële omgeving is zeker een pluspunt;
 • Grondige kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is zeker een pluspunt;
 • Grondige kennis van algemene boekhouding is zeker een pluspunt;
 • Kennis financiële technieken en aanleg bezitten om deze technieken te hanteren (kosten-batenanalyse, financiële meerjarenplanning, kosten-analytische boekhouding);
 • Zelfstandig dossiers kunnen beheren;
 • Kunnen werken met gangbare software applicaties en boekhoudingspakketten;
 • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken.

Wat bieden we jou?

▪ Contract van bepaalde duur van 12 maanden. Mogelijkheid tot statutarisering op korte termijn.
▪ Verloning op masterniveau (relevante ervaring wordt in rekening gebracht);
▪ Dit loon wordt aangevuld met interessante voordelen (maaltijdchecks, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen;
▪ Plaats van tewerkstelling in het commissariaat aan de Zennelaan in Vilvoorde. In 2023 staat een verhuis naar het nieuw politiehuis aan de Schaarbeeklei in Vilvoorde gepland. We bieden daar een moderne en aangename werkomgeving aan;
▪ Een warm onthaal bij de start en daarna ondersteuning in je verdere groei in de job;
▪ Mogelijkheid tot het verder volgen van opleidingen.

Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken? Wordt jouw profiel bovendien gekenmerkt door de bereidheid om naast controlerende opdrachten ook uitvoerende opdrachten ter harte te nemen en wil je meewerken aan een samenwerkende politie in evolutie, een optimale bedrijfsvoering en streven naar een gezonde balans tussen mens- en taakgerichtheid? 

Interesse?
Klik hier en stel je kandidaat via Jobpol.