Hoe kan ik een wapenvergunning verkrijgen?

Het bezit van vuurwapens is in principe verboden in België.

Voor vergunningsplichtige wapens moet je een vergunning aanvragen, of je nu particulier, verzamelaar, jager of sportschutter bent. De aanvraag moet ingediend worden bij de wapendienst van je provincie. Opgelet, je moet deze vergunning hebben vóór je  het wapen aankoopt. De aanvraag moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten, zoals identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, ...), een beschrijving van het wapen, de redenen van de aanvraag en een medisch attest.

Je moet bovendien een theoretische en een praktische proef afleggen. De theoretische proef gaat na of je de regeling kent inzake het voorhanden hebben, het dragen, het vervoeren en het gebruiken van het wapen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, alsook inzake de aankoop van munitie voor dat wapen. De praktische proef heeft betrekking op onder meer laden, ontwapenen, schieten, beperkt demonteren, dragen van het wapen in een schietstand, richtapparatuur gebruiken en de terugslag beheersen.

Je kan de nodige documenten en formulieren downloaden op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 253 33 33.