Huisartsenwachtpost (dokter van wacht)

Dringend een huisarts nodig 's avonds, tijdens het weekend, op een brugdag of een feestdag? Dan kan je terecht bij de Huisartsenwachtpost. Deze staat klaar om dringende medische zorgen te verstrekken aan inwoners van Vilvoorde en Machelen die niet kunnen wachten om naar de eigen huisarts te gaan.

Huisartsenwachtpost 

AZ Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65

1800 Vilvoorde

  • Op afspraak via 02 254 62 62 of 1733 
  • Huisbezoeken zijn voorbehouden voor personen die zich niet kunnen verplaatsen
  • Openingsuren van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur en op feestdagen vanaf de vooravond om 19 uur tot de ochtend na die feestdag 8 uur.
  • De officiële tarieven worden toegepast. Betalingen gebeuren (bij voorkeur) elektronisch of cash.
  • Vergeet je identiteitskaaert of kleefbriefje van de mutualiteit niet

Een spoedgeval zal nog steeds via de spoedgevallendienst behandeld kunnen worden, maar de meeste problemen kunnen door de huisarts in de wachtpost opgelost worden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Vilvoorde-Machelen via het contactformulier of telefonisch via 02 253 33 33.