Ik wil een evenement organiseren. Wat moet ik doen?

Politie Gent - Cel Evenementenbeheer

Er is een meldingsplicht bij publiek toegankelijke evenementen in besloten ruimten (zalen) en op privaat terrein in open lucht (ook tenten!). Voor het eerste is louter een melding voldoende. Voor het tweede - privaat terrein in open lucht - is een toestemming van de burgemeester nodig. In dit geval wordt een Burgermeestersbesluit opgesteld.

De organisatie van een klein of groot (openbaar) evenement moet steeds gemeld worden aan de Cel Evenementenbeheer van de Politie Gent. Op deze manier zijn de ordediensten op de hoogte. De meldingsplicht is de verantwoordelijkheid van de organisator. Een evenement melden kan via dit formulier.

Let op: het formulier dient minstens 1 maand voorafgaand aan het evenement bezorgd te worden aan de Cel Evenementenbeheer van de Gentse politie.

Meer informatie over de meldingsplicht van evenementen vind je hier.

Contactgegevens:

Antonius Triestlaan 12

9000 Gent

Tel: 09 266 69 42

E-mail: pz.gent.doob.evenementen@police.belgium.eu

Stad Gent - Dienst Feesten en Ambulante Handel

Alle nodige en nuttige informatie (aanvragen vergunningen, producten en diensten, beschikbaarheid zalen, enz.) over het organiseren van een evenement in Gent vind je hier.

Occassionele drankgelegenheid | drankvergunningen

Indien je alcoholische dranken voor het gebruik ter plaatse wenst te verkopen, aan te bieden of te verstrekken - zelfs indien dit gratis is - moet je, afhankelijk van de omstandigheden, aan een aantal voorwaarden voldoen. Alle voorwaarden vind je terug op de webpagina "Welke voorwaarden gelden voor een drankvergunning in een occasionele drankgelegenheid (bv. fuiven, buurtfeesten, jaarbeurzen, tentoonstelling)?" van Stad Gent of rechtstreeks via deze link.

Op de website van de Stad Gent staat alle informatie over het aanvragen en verkrijgen van drankvergunningen (klik hier).

Let op: je dient nog steeds je aanvraag te melden bij de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (aanvraag inname openbaar domein) of bij de Cel Evenementenbeheer van de Gentse politie (privaat domein maar publiek toegankelijk).

De Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren van de Stad Gent coördineert evenementen, organiseert eigen evenementen en reikt vergunningen uit. Voor meer informatie rond evenementen kan je bij hen terecht.

Contactgegevens:

Wiedauwkaai 49A

9000 Gent

Tel: 09 323 63 99

Algemeen e-mailadres: efmf@stad.gent

Openingsuren - enkel na afspraak: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.