Politieraad: agenda

De eerstvolgende digitale politieraad vindt plaats op woensdag 26 mei 2021 om 19u vanuit het commissariaat te Merelbeke

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

  1. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 31 maart 2021.
  2. Kennisgeving van de benoeming en eedaflegging van 1 inspecteur wijk.
  3. Kennisgeving van de benoeming en de eedaflegging van 1 assistent centraal onthaal/LRD.
  4. Eedaflegging van 2 operationele personeelsleden.
  5. Goedkeuring van de wijziging van 1 vacature van hoofdinspecteur naar inspecteur.
  6. Goedkeuring van 1 vacature contractueel niveau C ten behoeve van de personeelsdienst/centraal onthaal.
  7. Goedkeuring van de aankoop en de lastvoorwaarden voor vervanging en upgrade van de citrix-server.
  8. Kennisgeving voorlopige oplevering project HAVIK.
  9. Stand van zaken corona.

De dossiers zijn beschikbaar op Teams, en indien nodig ter inzage op het hoofdcommissariaat,, Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. (Graag op voorhand afspraak maken met de dienst personeelszaken 09/363.71.71).