Diefstalpreventie: merken en registreren

Zet inbrekers schaakmat

Om als slachtoffer van een diefstal een redelijke kans te hebben het ontvreemde terug te krijgen, dienen de politiediensten te beschikken over een degelijke beschrijving ervan.

Degelijk betekent dat het voorwerp niet alleen geïdentificeerd wordt door het merk en het type maar ook door een nummer.

Daarom...

  • Breng op huishoudapparaten, radio, TV, fiets, uurwerk,... het rijksregisternummer (of identiteitskaartnummer) aan, voorafgegaan door P en een rangnummer en afgesloten door C (Preventie Criminaliteit). vb: P278009346738C = TV.
  • Voor bedrijven en handelshuizen wordt het identiteitskaartnummer vervangen door het BTW-nummer.
  • Het nummer wordt zichtbaar aangebracht met een kraspen, een graveertoestel of eender ander hard puntig voorwerp.
  • Voorwerpen die zich moeilijk lenen tot het inkrassen van het nummer worden best gefotografeerd.
  • Bijkomend kan ook d.m.v. een onzichtbaar schrijvende markeerstift het nummer aangebracht worden.

Daarna...

  • Vul op een registratiekaart uw identiteitskaartnummer in evenals het merk, het type en de bijzonderheden van het daarbij horend voorwerp.
  • Voor juwelen, sieraden, schilderijen en andere cultuur voorwerpen is er een bijzondere registratiekaart voorhanden.

Aldus...

  • Kunnen de gestolen voorwerpen gemakkelijker worden opgespoord en krijgt u vlugger uw bezit terug.
  • Wordt uw bezit minder aantrekkelijk voor de dief.

Cultuurvoorwerpen

Houden van kunst, antiek, juwelen, enz. betekent ook het vrijwaren ervan tegen allerlei onheil zoals ... diefstal.

Vaak echter is het slachtoffer niet in staat één degelijke beschrijving te geven van hetgeen gestolen werd. Deze beschrijving is evenwel onmisbaar voor de verdere nationale of internationale opsporing van uw bezit. Daarom geven we u de raad gebruik te maken van de registratiekaart voor cultuur voorwerpen (zie rubriek 'bijlagen' hieronder) en er een foto aan toe te voegen. Beiden bewaart u dan op een veilige plaats en gescheiden van de voorwerpen zelf. Indien mogelijk, breng er dan een nummer (bijvoorbeeld postnummer + huisnummer + volgnummer) op aan met een graveerpen of een onzichtbare merkstift.

Indien u, spijtig genoeg, toch het slachtoffer bent geworden van een diefstal, kan u aangifte doen bij de politie, met afgifte van uw ingevulde kaart en foto. Op die manier verhoogt u aanzienlijk uw kansen op het teruggevinden ervan.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Regio Rhode & Schelde via het contactformulier of telefonisch via 09 363 71 71.