Elektrische fietsen: nieuwe regels voor het gebruik (Update 31.01.2023)

(Bron: FOD Mobiliteit)

Bromfietsen en speed pedelecs verdelen we in twee klassen, namelijk klasse A en klasse B. Aangezien speed pedelecs een hoge snelheid kunnen behalen, vallen ze niet onder de categorie fietsen maar bromfietsen. 

Klasse A → geen rijbewijs 

Bepaalde voertuigen mag u vanaf zestien jaar besturen, zonder rijbewijs. Namelijk elk twee- of driewielig voertuig dat: 

 • uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud maximum 50 cm³ bedraagt  
 • of uitgerust is met een elektrische motor  
 • en niet sneller kan rijden dan 25 km/u 

Klasse B → rijbewijs categorie AM 

Om te rijden met twee- of driewielers of lichte vierwielers die sneller kunnen rijden dan 25 km/u tot 45 km/u, hebt u een rijbewijs categorie AM nodig. 

Tweewielers 

 • Elk tweewielig voertuig  
  • uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud maximum 50 cm³ bedraagt  
  • of is uitgerust met een elektrische motor. 
 • Speed pedelecs met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 4.000 W. 

Driewielers 

 • Elk driewielig voertuig 
  • uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud maximum 50 cm³ bedraagt  
  • of uitgerust met een elektrische motor. 
  • De massa in rijklare toestand is beperkt tot 270 kg. Bij elektrische motoren geldt die massa zonder de batterijen. 

Lichte vierwielers 

 • Elk vierwielig voertuig uitgerust met een motor:   
  • motor met elektrische ontsteking: waarvan de cilinderinhoud maximum 50 cm³  
  • andere motoren: met een netto maximumvermogen van 4 Kw 
  • De maximale lege massa is beperkt tot 425 kg. Bij elektrische motoren geldt die massa zonder de batterijen. 

Rijbewijs categorie AM 

De categorie AM (Europese categorie) werd sinds 1 mei 2013 ingevoerd in België en vervangt de oude categorie A3. 

Behalen categorie AM 

 • Hebt u een rijbewijs behaald voor de categorie A1, A2, A of B? Dan krijgt u automatisch toegang tot de categorie AM. 
 • Als u geen rijbewijs voor de categorie A1, A2, A of B hebt, moet u lessen nemen en examens afleggen:   
  • theorie-examen: mogelijk vanaf drie maanden voor de leeftijd van zestien jaar  
  • praktijkexamen: vanaf zestien jaar 

Om een passagier te vervoeren moet u minstens achttien jaar zijn. 

Scholing en examens 

Er bestaat geen voorlopig rijbewijs voor de categorie AM.  

Op de openbare weg kan u enkel met de rijschool oefenen. 

De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens. Wij verwijzen u graag door naar de relevante pagina’s

Aanvraag om een rijbewijs 

Als u geslaagd bent voor het praktisch examen, krijgt u van het examencentrum een ‘Aanvraag om een rijbewijs’ die 3 jaar geldig is. 

Met deze aanvraag gaat u naar uw gemeente om uw rijbewijs categorie AM aan te vragen. 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 055 33 70 33.