Fietsers in groep: de wegkapiteins

Mag of moet een groep fietsers vergezeld worden door wegkapiteins en begeleidende auto's? Vanaf hoeveel deelnemers? Hoe verloopt zo'n verplaatsing voor groepen van 15 fietsers en meer?

Een groep van 15 tot 50 fietsers
mag zich laten vergezellen door minstens twee wegkapiteins en ten hoogste twee begeleidende auto's (Wegcode - Artikel 43bis).

Telt de groep meer dan 50 deelnemers,
dan moeten de fietsers vergezeld worden door twee begeleidende auto's en minstens twee wegkapiteins.

De wegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht. Zij moeten minstens 21 jaar oud zijn en om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord "wegkapitein".
Op de kruispunten zonder verkeerslichten, mogen zij het verkeer in de dwarswegen stilleggen terwijl de groep oversteekt. Zij moeten hiervoor gebruikmaken van een schijf waarop het verkeersbord C3 is afgebeeld. Zij mogen ook aanwijzingen geven aan de andere weggebruikers om de veiligheid van de groep te verzekeren.

De begeleidende auto's moeten de groep voorafgaan en volgen op een afstand van ongeveer 30 m. Indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.
Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets. Dit bord moet zo aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is. Op het voertuig dat de groep volgt, moet het goed zichtbaar zijn voor het achteropkomend verkeer.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 055 33 70 33.