Fietsen naast elkaar

Wanneer mogen fietsers naast elkaar rijden?

Als er een fietspad is, mogen fietsers er met zoveel personen naast elkaar rijden als de breedte van het fietspad toelaat. De voorwaarde is wel dat ze de andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen. Is er geen fietspad, dan wordt het iets complexer. Eén regel blijft wel dezelfde: op de rijbaan mogen fietsers nooit met meer dan twee naast elkaar rijden.

Binnen de bebouwde kom mogen fietsers op de rijbaan naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen met tegenliggers hierdoor onmogelijk wordt. Ze mogen nooit met meer dan twee naast elkaar rijden. Die regels gelden ook buiten de bebouwde kom, maar daar komt nog een extra regel bij: fietsers moeten achter elkaar gaan rijden als er een achteropkomend voertuig nadert.

Fietsers mogen niet naast elkaar rijden in deze twee specifieke gevallen :

  1. wanneer er een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is;
  2. op een rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuig bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding.

Hoe zit het wanneer fietsers in groep rijden ?

Voor groepen van minstens 15 fietsers gelden er speciale regels. Ze zijn niet verplicht het fietspad te volgen op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. Zij mogen met twee naast elkaar op de rijbaan rijden, maar mogen wel alleen de rechterrijstrook gebruiken. Als er geen rijstroken zijn, mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Voor groepen van meer dan 50 fietsers zijn wegkapiteins en begeleidende auto's verplicht.

Een veelgestelde vraag onder jonge ouders: "Mag mijn kind op het voetpad fietsen?" Het antwoord is ja, maar er zijn een aantal voorwaarden. Zolang je kids nog kleuters zijn lijkt het evident dat ze op het voetpad mogen fietsen. Maar dan worden ze groter... Je ziet soms grote kinderen die het voetpad echt onveilig maken voor de voetgangers. De leeftijd van 9 jaar is een kantelmoment.

Jonger dan 9 jaar
Fietsers jonger dan 9 jaar mogen op het voetpad en op de verhoogde bermen rijden. Meet eerst de banden van je kind voordat jullie op de fiets stappen! De diameter van de wielen mag namelijk maximaal 50 cm zijn, banden niet inbegrepen. De kleine fietsers mogen bovendien de andere weggebruikers niet in gevaar brengen. Leer je kind dus remmen zodat het in staat is te stoppen voor een plotse hindernis.

Vanaf 9 jaar
Voor oudere kinderen gelden dezelfde regels als voor volwassenen. Als er een bruikbaar fietspad is, moeten de fietsers het gebruiken. Is er geen fietspad, dan moeten ze rechts op de rijbaan fietsen. Binnen de bebouwde kom dan toch, want buiten de bebouwde kom mogen alle fietsers op de voetpaden en verhoogde bermen rijden àls er geen fietspad is. Daar mag je dus samen met je kind op het trottoir. Je moet wel de rijrichting volgen: rechterkant kiezen dus. Veel fietsplezier !

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 055 33 70 33.