Een motorfiets, bromfiets, speed pedelec, tri- of quadricycle met een cilinderinhoud ≤ 125 cm³ inschrijven (Update 24.05.2023)

(Bron: FOD Mobiliteit)

Al deze voertuigen moeten voorzien zijn van een kentekenplaat.  

Welke plaat voor welk voertuig?  

Voertuig 

Weergegeven letters op de kentekenplaat 

Moto 

" M " 

Bromfiets klasse A  (25 km/u)

" S-A " 

Bromfiets klasse B (45 km/u)

" S-B " 

Speedpedelec 

" S-P " 

Lichte vierwieler 

" S-U " 

Bepaalde voertuigen zijn vrijgesteld van inschrijving

 • voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor personen met een fysieke beperking;  
 • gyropods, d.w.z. eenpersoons elektrische voertuigen bestaande uit een platform met twee parallelle wielen waarop de gebruiker staat;  
 • voertuigen die niet minstens één zitplaats hebben;  
 • mini-moto's;  
 • voertuigen met een maximumsnelheid van 6 km/u.  

Hoe een nieuw voertuig inschrijven?  

 • Volg deze stappen om een nieuw voertuig in te schrijven: 

 • Vul het roze formulier aanvraag tot inschrijving in dat de verkoper u overhandigde.

 • Contacteer uw verzekeringsmakelaar zodat hij uw voertuig kan verzekeren en inschrijven.

 • De kentekenplaat en/of het inschrijvingsbewijs worden geleverd door de postbode.

 • Opgelet: als u een oude kentekenplaat heeft in het oude formaat, ontvangt u automatisch een nieuwe kentekenplaat in het Europese formaat.

  BIJKOMENDE INFO

 • ≤ 125 cm³ indien benzine-, diesel- of andere verbrandingsmotor,
 • ≤ 11 kW of snelheid ≤ 45 km/u indien elektrische of hybride motor.
 • de laatste kentekenplaat was een gepersonaliseerde kentekenplaat,
 • het oude inschrijvingsbewijs dateert van voor 18/07/2002,
 • ingevoerde voertuigen,
 • voertuigen met een cilinderinhoud > 125 cm³.

Gepersonaliseerde kentekenplaat

Overdracht  

Verwerkingstermijn  

Wijzigen van het formaat van de kentekenplaat  

Schrapping 

Hoe een tweedehandsvoertuig inschrijven?  

Vanaf 20 maart 2023 zullen reeds in België ingeschreven voertuigen via bpost moeten gaan om via WebDIV te worden ingeschreven.

Welke voertuigen?

Voertuigen van categorie L of aard M2 (vak ''J.1'' van het kentekenbewijs)

Voor welke voertuigen geldt dit niet?

In al deze gevallen: ga niet via bpost: ga via uw verzekeraar, en dan naar de DIV:

Welke procedure?

De verkoper biedt het inschrijvingsbewijs en/of het Politieattest aan in een voor deze procedure aangewezen postkantoor.

Opgelet ! Zodra de CIM ongeldig is gemaakt, is het niet langer toegestaan het voertuig te besturen. Alternatief: een duplicaat van de CIM aanvragen.

De loketbediende van bpost annuleert het voorgelegde inschrijvingsbewijs of Politieattest. Hij geeft een inschrijvingsformulier af.

De verkoper geeft u het aanvraagformulier tot inschrijving. Hij moet u ook zijn laatste CIM (inschrijvingsbewijs) geven of een attest van de Politie als hij zijn CIM niet meer heeft. Als hij u geen van deze twee documenten geeft, vraag hem dan de nodige regelingen te treffen met de Politie.

Indien u een voertuig heeft aangekocht waarvoor de CIM (of een Politieattest) niet aan bpost werd voorgelegd, moet u de CIM (of een Politieattest) aan bpost voorleggen. U ontvangt er een inschrijvingsformulier. Zoek een postkantoor dat de verrichting uitvoert door naar de website van bpost te surfen.

Volg deze stappen om een tweedehandsvoertuig in te schrijven:

 • Vraag uw verzekeraar een verzekeringsvignet, behavle voor een speed pedelec. Vul het formulier in. Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen. 

 • Contacteer uw verzekeringsmakelaar zodat hij uw voertuig kan verzekeren en inschrijven.

 • Het inschrijvingsbewijs (en de kentekenplaat als het een nieuwe nummering betreft) wordt geleverd door de postbode.
 • Opgelet: als u een oude kentekenplaat heeft in het oude formaat, ontvangt u automatisch een nieuwe kentekenplaat in het Europese formaat.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 055 33 70 33.