Nieuws

Veilig Surfen - Focus op een nieuw fenomeen: diefstal van online-formulieren

In zijn rubriek Veilig Surfen heeft commissaris Bogaert het deze week over ‘formjacking’, een techniek die erin bestaat persoonlijke gegevens te bemachtigen door de diefstal van online-formulieren. 

woordvoerders Sarah en Régis

De media zijn onmisbare partners voor de Federale Politie: mede via hen brengen we verslag uit, bereiken we de bevolking, verantwoorden we ons en dragen we het imago van onze organisatie uit. Om dit imago te belichamen, schuift de Federale Politie voortaan een duo naar voren: adviseur Sarah Frederickx en hoofdinspecteur Régis Kalut.

Kijken kijken!

Motorrijders zijn kwetsbaar en blijven opvallen in de ongevalscijfers. De Vlaamse overheid en de VSV willen daar iets aan doen en voeren een campagne met 2 belangrijke aandachtspunten: weggebruikers kijken best tweemaal alvorens een manoeuvre uit te voeren en motorrijders die defensief rijden, kunnen ongevallen vermijden.  Samen gaan we dus “Kijken Kijken” om het aantal ongevallen in te dijken!

prioritair voertuig

Als een prioritair voertuig (ziekenwagen, brandweerwagen, politiewagen … ) je met loeiende sirenes en blauwe zwaailichten nadert, dan moet je ervan uitgaan dat ze bezig zijn met een dringende opdracht en dat elke seconde telt. Het komt er dan op aan om de juiste reflex te hebben en zeker niet in paniek te slaan.  

Buurlanden trainen toekomstige politiepaarden samen

Vandaag hebben majoor Bart Maandag, commandant van de bereden brigade van de Nederlandse Koninklijke Marechaussee, en kapitein Arthur Schoonhoven, hoofdinstructeur van de bereden brigade, een bezoek gebracht aan de Federale Politie.