Nieuws

Faroek 3 december 2019

Faroek is het opsporingsprogramma van VTM. In samenwerking met het gerecht en de politiediensten gaat presentator Faroek Özgünes op zoek naar daders van misdrijven, naar vermiste personen of naar getuigen. Hij doet daarbij een beroep op de kijker. Dankzij een schat aan exclusieve camerabewakingsbeelden, gedetailleerde beschrijvingen van daders en reconstructies van misdrijven, krijgt het publiek de kans om mee misdrijven op te lossen en daders te ontmaskeren.

We besteden ook aandacht aan de modus operandi van bepaalde bendes of aan nieuwe misdaadfenomenen om mensen hiervoor te waarschuwen.

Kijk Uit: Wederzijds begrip

We houden er misschien te weinig rekening mee, maar de emotionele toestand van de bestuurder beïnvloedt zijn rijgedrag en dat kan extra risico’s met zich meebrengen; stress en vermoeidheid kunnen leiden tot frustratie en agressie. Laten we dus rustig blijven en het wederzijds respect voor elkaar niet uit het oog verliezen! De Verkeersdienst van de PZ Zaventem geeft uitleg

Expertenmeeting rond Albanese criminele organisaties

De strijd tegen criminele organisaties - en vooral de permanente en internationale impact van de criminele activiteiten van bijvoorbeeld de Albanese maffia - vormt een van de prioriteiten van de Federale Politie en het federaal parket. Eric Snoeck,  directeur-generaal van de Algemene directie gerechtelijke politie, Stanny De Vlieger, gerechtelijk directeur van Antwerpen en François Farcy, gerechtelijk directeur van Bergen-Doornik, hebben op 28 en 29 november een meeting over dit thema georganiseerd in Antwerpen.

Faroek 26 november 2019

Faroek is het opsporingsprogramma van VTM. In samenwerking met het gerecht en de politiediensten gaat presentator Faroek Özgünes op zoek naar daders van misdrijven, naar vermiste personen of naar getuigen. Hij doet daarbij een beroep op de kijker. Dankzij een schat aan exclusieve camerabewakingsbeelden, gedetailleerde beschrijvingen van daders en reconstructies van misdrijven, krijgt het publiek de kans om mee misdrijven op te lossen en daders te ontmaskeren.

We besteden ook aandacht aan de modus operandi van bepaalde bendes of aan nieuwe misdaadfenomenen om mensen hiervoor te waarschuwen.

Veilig Surfen: Foto's van bekende mensen gebruikt voor oplichting

De FOD Economie heeft 147 meldingen gekregen van reclame waarbij investeringen met gegarandeerde hoge interesten werden aangeprezen. Foto's van bekende gezichten worden zonder toestemming gebruikt om vertrouwen te wekken. Voorzichtigheid is geboden!