Nieuws

Faroek is het opsporingsprogramma van VTM. In samenwerking met het gerecht en de politiediensten gaat presentator Faroek Özgünes op zoek naar daders van misdrijven, naar vermiste personen of naar getuigen. Hij doet daarbij een beroep op de kijker. Dankzij een schat aan exclusieve camerabewakingsbeelden, gedetailleerde beschrijvingen van daders en reconstructies van misdrijven, krijgt het publiek de kans om mee misdrijven op te lossen en daders te ontmaskeren.

We besteden ook aandacht aan de modus operandi van bepaalde bendes of aan nieuwe misdaadfenomenen om mensen hiervoor te waarschuwen.

Veilig Surfen: Pas op voor de applicatie 'SnapTube'

De applicatie SnapTube heeft heel wat succes bij de jonge generatie. Hackers maken er dus handig gebruik van om malware erin te integreren. Voorzichtigheid is geboden! 

Iedereen kent Bob, maar jammer genoeg zijn er nog steeds mensen die zich laten verleiden om drinken en rijden te combineren. En dat heeft soms erg zware gevolgen: alcohol achter het stuur is helaas nog steeds een van de belangrijkste “killers” in het verkeer. Daarom voeren het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe BOB-wintercampagne en natuurlijk zijn er ook de BOB controles door de politie. Kijk Uit brengt verslag uit!

‘Wall of Memory’ herdenkt overleden collega’s van de Geïntegreerde Politie

Op deze Dag van de Geïntegreerde Politie werd een ‘Wall of Memory’ ingehuldigd als eerbetoon aan de collega’s van de Federale en Lokale politie die tijdens de dienst overleden zijn. Dit serene moment werd bijgewoond door familieleden van de overledenen.

Classic 21 Veiligheid: Een dashcam in je voertuig installeren?

De laatste tijd kregen we verschillende mails van internetgebruikers die informatie wensen over de wettelijkheid van de dashcams. Een dashcam is een camera die je op de voorruit van je voertuig bevestigt. Deze camera legt minstens de verkeerssituatie vóór je vast, maar er bestaan ook meer geavanceerde modellen die filmen wat er achter je gebeurt. Je mag een dergelijke camera installeren, maar je moet aan verschillende voorwaarden voldoen.