Nieuws

Kijk Uit: Als we nu eens hoffelijk zouden zijn

Met de hoed in de hand kom je door het ganse land. En dat geldt zeker ook als je hoffelijk bent in het verkeer, ongeacht of je nu voetganger, fietser of automobilist bent. De weg is immers van iedereen, maar niemand is baas op de weg. Je mag trouwens het belang van respectvol en hoffelijk gedrag niet onderschatten, want hoffelijkheid is gelijk aan veiligheid. Toch is er op dat vlak helaas nog wel wat werk aan de winkel en daarom voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een campagne.

Veilig Surfen: Probeert iemand zich toegang te verschaffen tot je account? Wees voorzichtig...

Deze week wijdt Olivier Bogaert zijn radiorubriek aan 'phishing'. De commissaris van de Federal Computer Crime Unit waarschuwt: hackers passen hun methodes aan om toegang te krijgen tot je informatie.

Kijk Uit: Wegenwerken, hinderlijk en gevaarlijk maar broodnodig!

Het verkeer neemt steeds toe. Het gevolg is een grotere belasting, een snellere slijtage en meer onderhoud van onze wegen. Ook al zorgen ze voor hinder, files en extra gevaarlijke situaties, toch zijn wegenwerken onvermijdelijk en absoluut noodzakelijk. Helaas gebeuren er maar al te vaak ongevallen aan wegenwerken en zowel wegarbeiders als gewone weggebruikers zijn er het slachtoffer van. Daarom voert het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid een nieuwe campagne! 

Veilig surfen: Hoe bescherm je je het best tegen fake news?

Nu de verkiezingen van 26 mei voor de deur staan, komt commissaris Bogaert terug op de risico's die samenhangen met de manipulatie van informatie. In zijn rubriek Veilig Surfen stelt hij een gids over digitale veiligheid voor.

Kijk Uit: Ken jij de voorrangsregels nog?

Kruispunten, je vindt ze overal en verschillende types weggebruikers komen er mekaar tegen. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het risico op ongevallen er vaak zeer groot. Bijna vier op de tien letselongevallen gebeuren op een kruispunt. Nochtans kan je veel van die ongevallen vermijden door gewoon de voorrangsregels na te leven. “Kijk Uit!” zet de belangrijkste nog eens op een rijtje.