Actie zwaar vervoer

Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit binnen onze politiezone. Naast de aanpak van overdreven snelheid, zonale acties alcohol en drugs en aandacht voor verkeersonveilige situaties zetten we ook in op de controle van zwaar vervoer. Dit doen we zowel via punctuele controles tijdens de dagelijkse werking als tijdens gestructureerde acties.

actie foto

Op 11 mei 2022 hield de lokale politie Lubbeek in samenwerking met de collega's van de wegpolitie Vlaams-Brabant de 1ste actie zwaar vervoer van 2022 op ons grondgebied.

Dispositieven werden opgesteld op de Leuvensesteenweg in Boutersem en langs de Diestsesteenweg in Lubbeek.

In het totaal werden 30 vrachtwagens (+ 3,5 ton) gecontroleerd.  Alle bestuurders werden onderworpen aan een ademtest: deze resulteerden allemaal 'safe'.

Er werden geen inbreuken vastgesteld inzake rij- en rusttijden.
Volgende inbreuken werden wel vastgesteld:

  • Kind bij passagier op de schoot en dus niet geplaatst in een geschikt kinderzitje (3e graads overtreding)
  • Keuringsbewijs aanhangwagen meer dan een jaar vervallen -> OI (= onmiddellijke inning) -> 1000 euro
  • Niet beschikken over een vervoersvergunning -> OI 1000 euro
  • Lading zekering niet in orde -> OI 1000 euro
  • Lading niet afgedekt -> OI 1000 euro
  • Niet beschikken over een geldige vrachtbrief -> OI 1000 euro
  • 1 vrachtwagenbestuurder werd geverbaliseerd omdat hij uit een straat kwam met tonnagebeperking

Het was een actie die zeker zijn vruchten heeft afgeworpen, mede dankzij de goede samenwerking met de collega's van de federale politie.

Dit initiatief zal dan ook zeker herhaald worden in de toekomst!