Gewijzigde verkeerssituatie omgeving hoofdcommissariaat

Beste bezoeker

De politiezone Lubbeek bouwt een nieuw politiekantoor. De werken zullen vermoedelijk beëindigd worden in het voorjaar 2021.
De hinder, die dergelijke werken met zich meebrengen, wordt zoveel mogelijk beperkt. Door de werken zullen er minder parkeerplaatsen zijn in deze zone, alle gebouwen blijven wel bereikbaar. Om het doorgaand verkeer vlot te laten verlopen, is er een verkeerscirculatieplan uitgewerkt.

Via de gebruikelijke informatiekanalen van de politiezone en de gemeente Lubbeek zal u op de hoogte gehouden worden van vorderingen en wijzigingen.
Voor vragen en opmerkingen over de werken of eventuele hinder, kunt u steeds terecht via pz.lubbeek@police.belgium.eu

Circulatieplan hoofdcommissariaat