Veiligsheidsmonitor 2021

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

logo veiligheidsmonitor

400.000 personen  werden  op  toevalligerwijze  geselecteerd  en  zullen  een  vragenlijst  ontvangen. Het initiatief   wordt   georganiseerd   door   de   politie,   in   samenwerking   met   de   Federale Overheidsdienst  (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle   informatie   voor   de   uitwerking   van   het veiligheidsbeleid van   uw   gemeente/politiezone.   Wij   vragen de  inwoners   die   een   vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is van groot belang!

Deelnemen kan eenvoudig: online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. 

Wie via  een  statistische toevalssteekproef werd  geselecteerd,  mag  de  enquête  in  de  loop van de week van 18 oktober in de brievenbus verwachten. De vragenlijst kan online of op papier ingevuld worden tot 12 november. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor uw deelname!