Nieuws

Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis

1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.

Omleidingen


a) Vanaf de N2 thv de Rozenstraat voor verkeer vanuit Diest en of Leuven

 

Infoborden op de N2 voor het verkeer komende uit de richtingen van Leuven en Diest

  • N3 bereikbaar via ring rond Leuven (zo men op deel tussen Lubbeek en Leuven zit)
  • N3 bereikbaar via N223 richting Tienen (voor wie komt uit Tielt Winge)

 

b) Vanaf de N3 ter hoogte van de K°Albertlaan en de Bergenlaan voor verkeer uit Leuven en Tienen

 

  •  N2 bereikbaar via ring rond Leuven
  •  N2 bereikbaar via N223 richting Tienen

c) Voor het verkeer dat de omleidingsborden toch zou negeren :

  • Kruistpunt Lostraat / Heideberg : omleiden naar Pellenberg via de Lo-straat, Kapelstraat, Lubbeekstraat,
  • Bollenberg, Dorpskring, Dorpsstraat , Heide, Drogenhof, Kruistpunt K° Albertlaan : omleiden naar N3

 

Sinds 29 januari zijn de verkeersboetes gedigitaliseerd. De burger ontvangt de digitale documenten gecentraliseerd in zijn/haar eBox, een beveiligde en persoonlijke elektronische postbus voor de burger.
 

De politiezone Lubbeek organiseerde een snelheidscontrole in de Eekhoornlaan te Lubbeek. In deze wijk geldt een snelheidslimiet van 50 Km/u.

  • Op 31/01/2020 tussen 13.25 uur tot 14.25 uur werden op de 52 voertuigen gecontroleerde voertuigen, 13 betrapt op overdreven snelheid. De hoogste gemeten snelheid bedroeg 81 km/h!

  • Op 01/02/2020 tussen 14.50 uur en 15.50 uur passeerden eveneens 52 voertuigen waarvan 10 in overtreding.

Fictieve incasso... echte oplichting!

Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.