Nieuws

Lijst met onbetrouwbare televerkopers op website FOD Economie

U kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar u weet niet wie u belde of hoeveel het u kost? Dan is de kans groot dat u werd opgebeld door een oplichter.

De politiezone heeft sinds 27 maart 2018 een mobiele ANPR camera in gebruik genomen. ANPR staat voor "Automatic Number Plate Recognition" of "automatische nummerplaatherkenning". De camera werd ingebouwd in een patrouillevoertuig van de interventiedienst. Intussen werden de medewerkers opgeleid om met deze technologie aan de slag te gaan.

Sinds enige tijd circuleren er valse e-mails die mensen aanmanen om achterstallige boetes te betalen. Deze berichten zijn vals. Klik in geen geval op de links en betaal zeker niet.

Hoe herken je valse boetes?

Wie nog een vergunningsplichtig vuurwapen in huis heeft, kan dit tussen 01/03/2018 en 31/12/2018 laten registreren zonder risico op strafvervolging. U kan alsnog een vergunning aanvragen, het wapen afstaan aan de politie, het verkopen, het laten neutraliseren of vernietigen.

Ook wie nog in het bezit is van een geregistreerd vuurwapen, maar zich nog niet in orde had gesteld met de nieuwe wapenwet in de periode 2006/2008, komt in aanmerking voor deze regularisatie.

Jaarlijks voert Statistiek Vlaanderen een onderzoek uit bij de bevolking in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Met dit onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen. Dit jaar zijn er onder meer vragen over mediagebruik, houding ten opzichte van personen met een handicap, vertrouwen in de overheid, toekomstverwachtingen en zo meer.