Agenda politieraadszitting van 26 april 2023

De volgende zitting van de politieraad zal plaatsvinden op woensdag 26 april 2023 om 20u00.

De agenda kan zoals gewoonlijk geraadpleegd worden in de rubriek bekendmakingen, net zoals het overzicht van de genomen beslissingen van de vorige zittingen. 

Politieraad