Laatste nieuws

Een nieuw Zonaal Veiligheidsplan

Sinds 1 januari 2020 is ons nieuw Zonaal Veiligheidsplan van kracht. Het plan omvat de door de zonale veiligheidsraad beargumenteerde strategische beleidskeuzes voor een termijn van 6 jaar.