Een nieuw Zonaal Veiligheidsplan

Sinds 1 januari 2020 is ons nieuw Zonaal Veiligheidsplan van kracht. Het plan omvat de door de zonale veiligheidsraad beargumenteerde strategische beleidskeuzes voor een termijn van 6 jaar.

Deze keuzes zullen naderhand worden vertaald in operationele actieplannen. Waar opportuun, gebeurt dit in partnerschap met de andere actoren die in de veiligheidsketen een taak op zich nemen. Rekening werd gehouden met het bestuursakkoord van de stad Gent, met de prioriteiten van de Procureur des Konings, met de nationale prioriteiten en met een hele reeks analyses en beleidsdocumenten.

Opvallende nieuwe prioriteiten zijn internetfraude en -afpersing, nummerplaatherkenning, veelplegers in het verkeer, omgaan met verwarde personen, bereikbaarheid en bekendheid van de wijkpolitie en burgerparticipatie, interne operationele verwerking en ondersteuning inzake ICT en camera-beelden, en intern verhogen van de weerbaarheid van politiemedewerkers.

Meer info vind je hier