Op de vuist met onze jongeren

De Gentse flikken zijn in de Bloemekenswijk een opmerkelijke samenwerking aangegaan met Kubat’s Gym. Daar volgen acht inspecteurs en acht jongeren samen boksles, met de bedoeling elkaar beter te leren kennen én te respecteren

bokstraining

“Heel wat jongeren hebben een negatief beeld over de flikken”, zegt Selim van Kubat’s Gym. “Dat spanningsveld is er altijd geweest, maar dat is in de coronaperiode zeker niet verbeterd. De coronamaatregelen hebben de jongeren zwaar beperkt, en de politie had de onpopulaire taak om de maatregelen af te dwingen en te handhaven. De politie werd meer dan ooit de boeman. Daarom wilden we iets doen om het contact tussen de jongeren en de politie te verbeteren.”

Sport werd de verbindende factor waarrond gewerkt zou worden, en boks bleek de ideale keuze. Bij boksen draait het niet om geweld, maar om zelfbeheersing en respect. “Tijdens het sporten leerden de jongeren de flikken anders kennen, zagen ze ook de mens achter de flik”, getuigt jeugdinspecteur Cléo. “Maar ook omgekeerd, leerden de politiemensen de jongeren uit de buurt op een andere, positieve manier kennen. We zagen elkaars goede kanten. Selim van Kubat’s Gym had al de ervaring met de jongeren uit de Bloemekenswijk – hij was dus de geknipte man om het project in goede banen te leiden. Als jeugdinspecteur voelde ik echt de nood aan een ‘ander’ contact met de jongeren, en dat komt uiteraard niet vanzelf. De bokslessen waren intensief, het motto van Selim is dan ook ‘nie neute, nie pleuje’”. 

Een van de jongeren vertelt: “Ik zag het project wel zitten, omdat het een gezellige sportieve dag zou worden. Daarnaast wilde ik vooral ook eens zien hoe die agenten ervoor stonden, of ze het zouden kunnen. Maar die dag leerde ik de Gentse flikken op een andere manier kennen. Een flik is meer dan gewoon iemand in een blauw uniform. Het bleken vriendelijke en gedisciplineerde mensen te zijn.”

Selim werkt al jaren met de jongeren uit de buurt, maar werkte ook al met de politie samen. “Ik wist dat er een verkeerd beeld bestond, zowel bij de jongeren over de flikken, als omgekeerd. Ik vond dit project dus een fantastisch idee. Ik geloof in positieve projecten om onnodige vooroordelen uit de weg te ruimen. Jongeren en politie in dialoog laten gaan met elkaar op een respectvolle manier, is een investering in de toekomst. Het is een goed voorbeeld van ‘beter voorkomen dan genezen’. Vaak wordt vergeten dat het werk van de politie best zwaar is. 

De flikken en de jongeren volgden bij Selim samen een boks-sessie van twee uur. “In het begin was het duidelijk dat er een afstand was tussen beide groepen, maar na een half uur kantelde de sfeer. Dan werden er grappen gemaakt, en gelachen. Het afstandelijke verdween. Sport is daar echt de ideale katalysator voor.”

“Wij geloven heel sterk in de nood en kracht van kleine concrete en vooral positieve initiatieven die het begrip en respect tussen jongeren en politie verbeteren”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “Sport – en boks in het bijzonder – leent zich daar zeer goed toe, mits goede begeleiding door geëngageerde trainers zoals Selim van Kubat’s Gym. In de boksring leren we elkaar als gelijke kennen, en als ‘mens’. Samen afzien zorgt voor wederzijds respect. Gelijkaardige initiatieven zijn welkom, we zullen die met plezier bekijken en bespreken.”

We doen dan ook een oproep naar lokale sportverenigingen die met jongeren werken en zich willen engageren voor een gelijkaardig initiatief. Voor meer info en / of een vrijblijvende kennismaking, neem contact op via PZ.Gent.wijk@police.belgium.eu.

Foto: Leen Van Severen