Politie Gent zoekt studiebureau

De Gentse politie is op zoek naar een studiebureau om een haalbaarheidsstudie en ontwikkelingsplan uit te werken voor de site Algemeen Politiecentrum Gent (Antonius Triestlaan 12).

luchtfoto Algemeen Politiecentrum Gent

Na jaren onderzoek naar de mogelijkheden van een cohabitatie met de Federale Politie, werd deze piste eind 2023 verlaten. Er wordt momenteel volop ingezet om de huisvesting op de site APG te verbeteren en ook over te gaan naar een centralisatie van de politiediensten op die site. De decentrale wijkwerking wordt behouden. 

Hiervoor is er nood aan een ambitieus en duurzaam ontwikkelingsplan. De contouren van dit project werden in een quick scan opgesteld door de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg.

In de studie wordt onderzocht hoe de site kan ontwikkeld worden, maar ook in welke volgorde dit moet gebeuren om de continuïteit van de werking van de politie te kunnen garanderen. 

Labels