Jongerenwerking

Jongeren

De Gentse politie vindt het als nabije politie zeer belangrijk om een goede relatie te hebben met haar jongeren. Het is geen gemakkelijke opdracht maar het is belangrijk dat we elkaar kennen, bijdragen tot positieve relaties en minstens altijd een vorm van wederzijds respect nastreven.

Vanuit PZ Gent willen we daar dan ook heel wat inspanningen voor doen Jongeren zijn een doelgroep waar politie Gent bijzondere aandacht wil aan besteden en waar diverse diensten van het korps in betrokken zijn.

Jeugdcoördinator

De jeugdcoördinator van de Politie Gent zorgt ervoor dat de contacten met de jongeren en partners positief verlopen. Hij coördineert de inspanningen van onze jeugdinspecteurs, van ons contactpunt voor scholen (nl. BAS - bureau aanspreekpunt scholen) en van het team jeugd binnen de lokale recherche.

Bureau Aanspreekpunt Scholen

Het Bureau Aanspreekpunt Scholen (BAS) is binnen de Gentse politie hét aanspreekpunt voor de Gentse scholen. Het zorgt voor de nodige opvolging en sturing van specifieke vragen van scholen

Lees meer >

Jeugdinspecteurs

Sinds mei 2011 beschikt de Gentse politie over zes jeugdinspecteurs, dat is één per hoofdcommissariaat. De jeugdinspecteurs hebben stuk voor stuk een groot hart voor jongeren. Ze zijn voor de jongeren van hun buurt een luisterend oor, een aanspreekpunt en een spreekbuis naar het beleid toe.

Lees meer >

Aanbod voor scholen

1. Schoolbezoeken

Het is ondertussen al een vertrouwd beeld op woensdagvoormiddag: een groep leerlingen die in onze politiekazerne een kijkje achter de schermen komt nemen. Alle Gentse scholen kunnen zo'n bezoek bij de Politie Gent aanvragen.

Lees meer >

2. Politie op school

Wil je graag een politie-inspecteur in de klas of op school uitnodigen? Dat kan! Tijdens het bezoek krijgen de leerlingen meer uitleg over de taakinhoud van de politie, krijgen ze te zien wat er aan een wapengordel hangt, mogen ze eens in een politiecombi zitten, enz. Maar de politie-inspecteur kan ook dieper ingaan op vragen rond verkeersveiligheid.

Lees meer >

Activiteiten

Bovendien organiseert het Gentse korps in buurten waar de afstand tussen jongeren en politie merkbaar groot is, ook activiteiten om elkaar beter te begrijpen en te leren vertrouwen. De gezamenlijke activiteiten brengen de  jongeren en politie dichter bij elkaar en moedigt aan tot onderlinge dialoog.

Met deze projecten tussen jongeren en politie benadrukken wat we gemeenschappelijk hebben. Deze houden ons weg van conflicten en / of vooroordelen over elkaar.

1. Sport als verbinding

Sport is wat politie en jongeren verbindt. Samen afzien onder het motto ‘nie neute, nie pleuje’. De mens achter de flik leren kennen, of het individu achter de jongere. Het vergemakkelijkt de communicatie op het terrein. Het hele jaar door organiseren we sportactiviteiten samen met jongeren. Denk bv. aan jongeren en flikken die samen boksen of gaan voetballen.

2. Elkaar ontmoeten

Vanuit de overtuiging dat veel  vooroordelen kunnen ontkracht worden wanneer beide groepen met elkaar op een positieve manier in contact komen, worden regelmatig ontmoetingsavonden georganiseerd waarop politie op een positieve manier samen komt met jongeren.

Bijzondere thema's

Cyberpesten

Het gebruik van sociale media door jongeren is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Sociale communicatiemiddelen zijn leuk maar er bestaan jammer genoeg ook gevaren.

Eén van die gevaren is cyberpesten - dit is een verzamelnaam voor alle vormen van pesterijen die gebruik maken van ICT (informatie- en communicatietechnologieën, zoals internet, gsm of computer) om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen, ...

Lees meer >