Diversiteitsbeleid

Het goed omgaan met diversiteit binnen en buiten het korps is één van de grote uitdagingen voor de volgende jaren. In het nieuwe diversiteitsbeleidsplan stemt PZ Gent haar werking af op de noden van de huidige maatschappij. De 4 krachtlijnen van het plan werden afgetoetst bij verschillende medewerkers en externen tijdens een diversiteitshappening.

diversiteit

Voor de rekruterings- en marketingcampagne 100% (FL)IK koos PZ Gent ervoor om de eigen medewerkers in beeld te brengen om de diversiteit in de personeelssamenstelling te promoten. Ook voor het verwezenlijken van de 4 krachtlijnen werden medewerkers aangesteld.

Hieronder vind je het volledige diversiteitsbeleidsplan van ons korps.