Publicatie van een intern bericht van de korpschef m.b.t. integriteit

Naar aanleiding van een recent krantenartikel gebaseerd op een informatielek van een medewerker aan een journalist, publiceert de korpschef nu het volledige interne bericht, zodat iedereen zelf kan oordelen op basis van volledige informatie.

Politiecommissariaat

De korpschef benadrukt eerst dat de interne cultuur die heerste in het Gentse korps vóór zijn aanstelling gedeeltelijk bestond uit interne afrekeningen (ook via perslekken naar bevriende journalisten) en dat deze cultuur jammer genoeg nog steeds leeft bij sommige leden van het korps die nu nog steeds actief zijn in de organisatie. Gelukkig kunnen we vandaag binnen het Gentse korps over het algemeen wel spreken van een open cultuur van aanspreken en leren.

Verwijzend naar de berichtgeving in bepaalde kranten (zoals bevestigd door het parket) heeft één van de personeelsleden van de PZ Gent een positieve ademtest afgelegd bij een alcoholcontrole. Naar aanleiding daarvan werden alle voorziene externe én interne procedures opgestart.

Dit feit werd gelekt aan de pers, vermoedelijk om het betrokken personeelslid schade toe te brengen, met de gekende berichtgeving als gevolg. Intern heeft de korpschef daarop in zijn eigen stijl duiding gegeven conform het integriteitsplan van de zone.

Ook dit bericht werd aan een andere journalist overgemaakt, vermoedelijk met dezelfde intentie.

We vinden het jammer dat men er bij de berichtgeving voor kiest om bepaalde delen weg te laten uit dit interne bericht, waardoor een ongenuanceerd beeld wordt neergezet in de krant.

Uitzonderlijk geeft de korpschef daarom het interne bericht van zijn blog extern vrij zodat iedereen op basis van volledige informatie kan oordelen over zijn visie op integriteit en hoe dit te bereiken, over zijn veroordeling van het rijden onder invloed, over zijn visie op het welzijn van medewerkers (ongeacht of ze al dan niet een fout hebben gemaakt) en over zijn mening over valse mensen die anderen schade toebrengen vanachter de computer.

Hieronder kunnen jullie het volledige interne bericht lezen, zoals gepubliceerd op het intranet van de Gentse politiezone.

----------------------------------------------------

Een mening over een krantenartikel van vandaag over één van mijn directe medewerkers

Gezien het artikel in de krant van vandaag m.b.t. de intrekking van het rijbewijs van T., één van mijn directe medewerkers (artikel op basis van een anonieme, niet-integere mail meer dan vermoedelijk van iemand van dezelfde generatie, een generatie waarvan sommigen de traditie hadden om op een laffe wijze mensen te willen beschadigen met anonieme mails, niet als klokkenluider, niet omdat er iets weggemoffeld werd maar om te schaden – niet integer dus) …

Gezien we in ons integriteitsplan opgenomen hebben dat de korpsleiding ook bij dergelijke incidenten helder moet communiceren …

Gezien mijn eigen overtuigingen …

… doe ik bij deze een poging om te communiceren, rekening houdend met alle mogelijke belangen en gevolgen.

Integriteit is voor mij een overtuiging en een ambitie van ons allemaal waar we mee aan de slag gaan omdat dat goed is en nodig is om een betrouwbare politie te zijn en te blijven. Het is geen beleidstekst voor sommigen, het zijn geen loze woorden maar het is een uitdaging / een werkwoord voor elke dag voor elk van ons, op het werk en privé. Evident is het niet want ook privé ligt de standaard voor ons hoger dan voor iemand met een ander beroep maar we weten dat het zo hoort.

En we zijn mensen, we zijn niet perfect, we hebben goede tijden en moeilijke tijden en context kan ook leiden tot niet-integer handelen.

Over integer handelen bestaan vele definities en interpretaties. Het woord zelf is afgeleid van het Latijnse woord ‘integritas’ dat gaaf, volmaakt en ongeschonden betekent, maar het duidt ook op eerlijkheid, fatsoen en gewetensvol handelen. Ons moreel kompas, de juiste afwegingen maken en de juiste keuze maken. Wij trainen dit met dilemma-trainingen en binnenkort gaan we met onze integriteitscoaches ook voluit aan de slag met ‘serious game’ als trainingsvorm.

Wat kan zeker, wat kan zeker niet, waar is discussie over en waarom? Hoe zou jij je voelen als morgen jouw gedrag in de krant staat?

Wat zeker niet kan is rijden onder invloed van alcohol en als dat toch wordt vastgesteld, worden de voorziene procedures buiten en binnen de politie toegepast. Voor iedereen. Als korpschef zal ik dat ook steeds sterk veroordelen omdat de wettelijke normen er zijn voor de verkeersveiligheid, omdat ik mensen ken die naasten verloren door anderen die gedronken hadden, omdat het voor ons belangrijk werk is om die normen te handhaven.

Op de ‘blaren zitten’ en er liefst uit leren met het oog op je gedrag in de toekomst is de boodschap als je toch drinkt en rijdt. En wees er maar zeker van: of je nu wel of niet tegen de lamp zal lopen, dat heb je niet zelf in de hand.

Dat betekent niet dat ik vergeet wat de betrokken persoon wel allemaal gerealiseerd heeft of hoe de persoon ook is. T. is voor mij altijd het toonbeeld geweest van energie, van zaken aanpakken, van sterke aandacht voor welzijn van de medewerkers, van een persoon die goed kan onderhandelen (o.a. met de vakbonden). 

T. is van belang geweest voor de PZ Gent en voor mij als korpschef en ik ben hiervoor dankbaar. En wie een goed contact heeft met T. vraag ik om T. te steunen ook in deze moeilijke tijden. Dat is trouwens iets wat we altijd proberen te doen (o.a. met personeelszorg) en wat voor sommigen moeilijk te begrijpen is: we blijven elkaar steunen omdat we één politiefamilie zijn en we doen dat ook als iemand meer dan vermoedelijk een fout gemaakt heeft. We steken de fout niet weg, maken ze niet kleiner maar maken ze ook niet groter. We zijn er voor elkaar in goede en slechte tijden. Blijf integer en zorg voor elkaar!

Labels