Veiligheidsmaatregelen Gentse Feesten 2019

Al jarenlang hanteren alle veiligheidsdiensten en partners samen een sterk basismodel voor de Gentse feesten op basis van de diverse in te schatten risico's eigen aan dit evenement. Een model van planning, uitvoering en dagelijkse bijsturing met alle partners dat ondertussen zijn deugdelijkheid bewees en ook dit jaar de kern vormt van alle maatregelen.

Net zoals de voorbije jaren zullen er - naast de klassieke risico's m.b.t. overlast, vechtpartijen, enz. - ook terug extra beheersmaatregelen worden voorzien.

Naar maatregelen toe zijn er drie assen: preventie, bescherming en respons.

Preventie

We vragen uitdrukkelijk aan de feestvierders om geen rugzakken, reistassen, enz. mee te brengen naar de Gentse Feesten en deze zeker niet onbeheerd achter te laten.

We roepen iedereen op om waakzaam te zijn en onmiddellijk verdachte personen, voertuigen en pakketten te melden. Dit is heel belangrijk opdat onze diensten in staat zouden worden gesteld snel en adequaat te reageren. Dus nooit twijfelen en onmiddellijk de dichtstbijzijnde patrouille aanspreken, of melding doen in het Commissariaat Gent Centrum (Belfortstraat 4) of bellen naar het nummer 101.

Naast de sensibilisering van het brede publiek hebben alle pleinorganisatoren een schriftelijke veiligheidsbriefing gekregen, gezien hun belangrijke rol voor het veilige verloop van de feesten.

Andere preventieve middelen zoals de camerabewaking ondersteunen het globale veiligheidsconcept. Daarnaast zullen we terug een aantal bijzondere preventieve ondersteunende maatregelen nemen, onder meer t.o.v. voertuigen en inzake afvalbeheer.

Bescherming

Inzake bescherming is het zo dat de politie sterk aanwezig is op de Gentse Feesten (zowel in uniform als in burger) en daadkrachtig reageert op elk incident. Details hierover maken wij niet publiek. Wel is het zo dat er nog meer dan de vorige jaren - uit het oogpunt van veiligheid - sporadisch controles uitgevoerd zullen worden van personen met bv. rugzakken en van voertuigen. Rugzakken zijn dus niet verboden maar als je er mee rondloopt, is er zeker een mogelijkheid dat je één of meerdere keren zal gecontroleerd worden door de politie of andere securitydiensten. Dit niet alleen in de feestenzone zelf maar ook op de wegen richting de feestenzone. Wij vragen begrip en medewerking voor en tijdens die controles.

Wij zullen ook op de toegangswegen naar de Gentse Feesten terug bijkomende infrastructurele maatregelen treffen, die ons de mogelijkheid bieden om in een vroeg stadium efficiënt over te kunnen gaan tot controles van personen en voertuigen die zich richting Gentse Feesten bewegen. Andermaal zullen er ook fysische barrières opgetrokken worden in alle straten die rechtstreeks toegang geven tot de feestenzone. Op die manier wordt het onmogelijk om in te rijden op de feestvierders die zich in de Gentse Feestenzone bevinden.

Op plaatsen waar verkeer nog toegelaten wordt (voor leveranciers, artiesten, hulpdiensten, taxi's, enz.) worden er infrastructurele verkeersremmende maatregelen genomen (S-bochten) zodat het ook daar onmogelijk is om aan hoge snelheid aan te rijden. Tevens zijn dergelijke plaatsen ook extra bemand door politiemensen die zullen overgaan tot controle van de voertuigen die zich aanbieden. Voertuigen met vergunning die de zone willen binnenrijden, zullen ook onderworpen worden aan bijkomende controles. Gelieve dus rekening te houden met vertragingen en er zeker voor te zorgen dat de afwijkingen die in de vergunning worden toegestaan strikt nageleefd worden. Ook moet de vergunning ten allen tijde kunnen voorgelegd worden. Er zullen geen bijkomende afwijkingen toegestaan worden.

Er is een totale nultolerantie voor alle vormen van wapens. Personen die enige vorm van verboden wapen bij zich hebben, zullen steeds beboet worden en onderworpen worden aan de voorziene gerechtelijke en bestuurlijke procedures.

Respons

Gebeurt er toch iets dan is het belangrijk dat de respons van alle partijen en disciplines goed verloopt. De diverse disciplines voorzien in de noodplanning, hebben - in samenspraak met de overheden - uitgewerkt hoe elke discipline kan opschalen naar meer capaciteit en hoe en waar de coördinatie van het incident het best kan gebeuren.

Wij zetten dus maximale middelen in om alle activiteiten op de Gentse Feesten in goede banen te leiden.