Week van de hoffelijkheid in het verkeer

Van 15 tot 21 maart is de week van de hoffelijkheid in het verkeer. Maar wat verstaan we daar precies onder? Hoffelijkheid staat niet in de wegcode, we kunnen dan ook stellen dat hoffelijkheid start waar de wegcode stopt. Soms mag het immers iets meer zijn.

Om na te gaan wat je kan doen om je hoffelijk op te stellen in het verkeer, kunnen we kijken naar gedrag waaraan andere weggebruikers zich storen. Uit een studie van VIAS komen volgende ergernissen naar voren:

  • Fietsers ergeren zich aan automobilisten die op het fietspad parkeren, hun gsm gebruiken achter het stuur of de richtingaanwijzers niet gebruiken.
  • Voetgangers ergeren zich aan automobilisten die geen voorrang verlenen aan voetgangers op een zebrapad.
  • Automobilisten hebben het op hun beurt moeilijk met fietsers die zonder verlichting rondrijden of op de rijweg rijden terwijl er een fietspad voorhanden is.

Je kan je hoffelijk opstellen in het verkeer met kleine gebaren:

  • hou voldoende afstand van je voorligger, niemand houdt van bumperklevers
  • signaleer je manoeuvres lang genoeg op voorhand
  • vermijd nutteloos gebruik van je koplampen en je claxon
  • hou niet altijd vast aan je voorrang: je kan er ook voor kiezen om iemand door te laten - wanneer je dit gebaar versterkt met een glimlach komt dat het humeur aan beide zijden ten goede.