Resultaten controleacties Politie Gent - januari 2019

In de loop van de maand januari 2019 organiseerde Politie Gent 31 verkeerscontroles. In totaal werden 1572 overtredingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de verschillende controles en bijhorende resultaten.   

Alcoholcontroles

In de loop van de maand januari 2019 voerde de Politie Gent negen alcoholcontroles uit. In totaal werden 3863 samplings afgenomen.

  • 74 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Positief’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Van 20 bestuurders werd het rijbewijs zelfs ingetrokken voor 15 dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden.
    Twee fietsers legden een positieve ademtest af. Hun fiets werd ingehouden voor 6 uur.
  • 48 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Alarm’. Dit betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL. Hun rijbewijs werd ingehouden voor 3 uur.
  • 3741 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Safe’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

Er werden 41 speekseltesten afgenomen. 17 bestuurders bleken onder de invloed van drugs te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Twee bestuurders bleken geen houder van een rijbewijs, daarom werd hun voertuig voor 12 uur ingehouden.

Tijdens de alcoholcontroles werden ook 111 andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR, organiseerde Politie Gent in de loop van de maand januari 2019 één snelheidscontrole met interceptie. Tijdens deze actie werden 1356 voertuigen gecontroleerd waarvan er 372 (27,4%) te snel reden.

Verkeerscontroles

In de loop van de maand januari 2019 deed de Verkeersdienst één gewone verkeerscontrole waarbij er aandacht wordt besteed aan elk element van de wegcode. Tijdens deze actie werden drie processen-verbaal, drie administratieve inningen (lichte vrachtauto’s met overlading) en zeven onmiddellijke inningen uitgeschreven.

Controles gordeldracht en GSM-gebruik

Tijdens de maand januari 2019 werden op het Gentse grondgebied één controleactie rond gordeldracht en GSM-gebruik georganiseerd.

Er werden 11 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. Vijf personen vlogen op de bon omdat ze de GSM gebruikten achter het stuur. Daarnaast werden nog drie andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst haar inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties.

In de maand januari 2019 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten 15 controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 276 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 300 andere inbreuken. De top drie van parkeerinbreuken:

  1. Parkeren/stilstaan op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan en parkeren verboden) (114 keer)
  2. Stilstaan of parkeren op trottoirs (63 keer)
  3. Parkeren op de rijbaan langs de gele onderbroken streep (54 keer)

Controle boorddocumenten

In januari 2019 voerde de Gentse politie één controle op boorddocumenten uit.

Tijdens deze controle werden 29 inbreuken inzake boorddocumenten vastgesteld. Daarnaast werden nog 25 andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Fietscontroles

In de maand januari 2019 werden drie controleacties gericht op fietsers georganiseerd. In totaal werden 1415 fietsers gecontroleerd. Deze controles zijn vooral gericht op het in orde zijn van de fietsverlichting, respecteren van de wegcode en het fietsgedrag in het algemeen.

Tijdens deze acties kregen 38 fietsers een bekeuring omdat ze niet in orde waren met hun fietsverlichting. Er werden ook 211 overtredingen vastgesteld van fietsers die het verkeersbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) negeerden. Daarnaast werden nog 34 andere fietsinbreuken vastgesteld en beboet. Ook werden er drie niet fiets gerelateerde inbreuken vastgesteld.