Ik wil een auto laten takelen

Wanneer een voertuig je oprit of poort blokkeert en je op dat moment verhinderd bent om met je voertuig naar buiten of binnen te rijden, dan kan je naar de politie bellen. Wij sturen iemand ter plaatse. De inspecteurs zullen eerst proberen, aan de hand van de nummerplaat, de bestuurder te contacteren en te vragen om het voertuig te verplaatsen. Is de bestuurder niet bereikbaar, dan zal de politie de opdracht geven om het voertuig te laten takelen. Zij zullen ook een pv opstellen voor de bestuurder. De bestuurder van het verkeerd geparkeerde voertuig zal moeten instaan voor de kosten van het takelen.

Wanneer je een vergunning hebt aangevraagd voor inname van de openbare weg, bijvoorbeeld in het kader van een verhuis, en er parkeert iemand op die plaats, dan kan je dit voertuig ook laten takelen. Het is hiervoor noodzakelijk dat je eerst contact opneemt met de politie. Wij sturen iemand langs. De inspecteurs zullen eerst controleren of je inderdaad een vergunning hebt voor die plaats en dat tijdstip. Is dit het geval, dan kan overgegaan worden tot het takelen van het voertuig. De kosten voor deze takeling zullen moeten worden gedragen door de bestuurder van het voertuig (indien deze onbekend is door de houder van de nummerplaat) op voorwaarde weliswaar dat je aan alle wettelijke verplichtingen conform de vergunning hebt voldaan. De bestuurder van het geparkeerde voertuig begaat op dat ogenblik immers een verkeersinbreuk.

Voertuigen die geparkeerd staan op de openbare plaats die je wenst in te nemen vóór je de verplichte parkeerverboden hebt geplaatst, kan je ook laten takelen door eerst contact op te nemen met de politie. De kosten voor deze takeling zullen wel door jou moeten betaald worden aangezien jij de vergunninghouder bent van de inname openbare weg.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.