Ik vind mijn voertuig niet terug

Als je je wagen niet meer vindt op de plaats waar je 'm geparkeerd hebt achtergelaten in Gent, is de kans groot dat je wagen getakeld is. Zeker als je eigenlijk een verkeersovertreding beging. Om zeker te zijn dat je wagen niet gestolen werd, bel je best eerst naar de Gentse politie op 09 266 61 11.

In geval van verkeersinbreuken kan je je rechtstreeks aanmelden bij de takeldienst. De kosten omwille van de verkeersinbreuk (boete) worden achteraf verhaald op de houder van de nummerplaat van het voertuig via een voorstel tot minnelijke schikking met overschrijvingsformulier dat door via het politieparket naar het thuisadres wordt opgestuurd. De takelkosten worden eveneens verhaald op de houder van de nummerplaat van het voertuig via een belasting die wordt gevestigd door de stad Gent. Het kohier wordt net zoals bij de boete achteraf naar het thuisadres van de houder van de nummerplaat van het voertuig opgestuurd.

In geval van inbeslagname, moet je je eerst wenden tot de Gentse politie op het centraal onthaal (Antonius Triestlaan 12 - 9000 Gent). Daar kan je 24 uur per dag terecht. Je krijgt een formulier om je voertuig terug te krijgen. De takel- en bewaringskosten moet je dan bij de takeldienst vereffenen.

Deze regeling geldt niet voor administratieve takelingen. Dit zijn takelingen die uitgevoerd worden bij een acute gevaarsituatie of wanneer een vergunninghouder die een deel van de openbare weg in gebruik neemt (werken, verhuis, ...), vraagt om een reglementair geparkeerd voertuig weg te takelen. In dat geval wordt het voertuig op een reglementaire parkeerplaats op de openbare weg geplaatst.

Waar kan ik terecht?

Welke firma je voertuig takelt is vooral afhankelijk van het gewicht van het voertuig (minder of meer dan 3.500 kg). Uitzonderingen zijn gerechtelijke takelingen waarbij je voertuig in beslag wordt genomen. Hierbij is het altijd de firma Depannage Lybaert bvba die het voertuig takelt.

Takeldienst depannage Lybaert bvba

Adres: Vliegtuiglaan 5, bus 1 te 9000 Gent.

Telefoon: 09 228 12 31

Openingsuren

  • voor voertuigen die werden getakeld omwille van foutparkeren: 24 op 24 uur
  • voor voertuigen die waren betrokken bij een verkeersongeval: van maandag tot vrijdag: 08.00 uur - 17.00 uur. Zaterdag: van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Bereikbaarheid van de takeldienst voor het afhalen van het voertuig:

Met de wagen is de nieuwe site het best bereikbaar via de oprit die naast het F1 hotel, Vliegtuiglaan 21, ligt.
Met het openbaar vervoer is de site het best bereikbaar via bus 6 alsook via bus 71 en 72. Bus 71 en 72 gaat via de Hogeweg, bus 6 stopt net voor de overweg aan de Aziëstraat.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.