Hoe ziet het politie-uniform eruit?

De Politiezone Gent is een Nederlandstalige politiezone. Onze politiemensen moeten en zullen je dan ook steeds in het Nederlands aanspreken. Wanneer je in Gent onmiddellijk in het Frans of in een andere taal wordt aangesproken door een politieambtenaar, mag je onraad ruiken! Dit klopt niet...

Een politieambtenaar zal nooit vragen om een boete onmiddellijk te betalen na een inbreuk, tenzij de overtreder geen inschrijving heeft in België.

Oude uniformstukken van rijkswacht en gemeentepolitie worden niet meer gedragen. Alle politiemensen die eerstelijns politiezorg leveren (interventie, wijkdienst, jeugd,...) - federale en lokale - dragen hetzelfde uniform!

Interventiearmband

Politiemensen in burger kan je meestal herkennen aan een interventiearmband. Deze is rood van kleur, voorzien van het logo van de geïntegreerde politie en heeft een onuitwisbaar persoonlijk nummer op een niet-zichtbare plaats.

Dienstkaart

Vraag bij twijfel steeds naar de dienstkaart van de politieambtenaar. Alle politiemensen moeten die steeds bij zich hebben. De dienstkaart heeft een bankkaartformaat, en is opnieuw voor iedereen dezelfde!

Volgende vermeldingen komen op de legitimatiekaart voor:

  • linksboven: de voornaam en naam van de houder
  • rechtsboven: het politielogo
  • links-midden: een pasfoto van de houder
  • middengedeelte: identificatienummer van de houder, daaronder het volgnummer van de kaart en onder dit nummer de vermelding "POLITIE" in de drie landstalen
  • onderaan: "Koninkrijk België" in de drie landstalen
  • achterzijde: de graad van de houder in de drie landstalen - bij de legitimatiekaart van agenten staat "(HULP)AGENT VAN POLITIE" i.p.v. "POLITIE" en komen geen vermeldingen voor op de achterzijde

Laat je niet in de luren leggen

De brochure 'Diefstal met list - laat u niet in de luren leggen' legt grondig uit hoe je een echte politie-inspecteur kan herkennen.

Lijken bepaalde zaken of handelingen jou verdacht, neem dan contact op met jouw buurtcommissariaat of bel het noodnummer 101.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Gent via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.