Zonale steundienst

Driekoningenplein 20
9820 Merelbeke

Telefoon

Het secretariaat van de politiezone is ondergebracht in het hoofdgebouw te Merelbeke en werkt onder rechtstreeks toezicht van de korpschef. De dienst wordt geleid door hoofdinspecteur Griet Deseyn.

Het gerechtelijk- en bestuurlijk secretariaat is de centrale dienst waar elke vorm van briefwisseling voor onze politiezone binnenkomt en geregistreerd wordt om uiteindelijk naar zijn bestemming te gaan. Zij behandelt zowel de externe als de interne briefwisseling.

Het gerechtelijk secretariaat behelst de in- en uitboeking van alle gerechtelijke stukken afkomstig van het parket (kantschriften) of van andere politiezones.

Het bestuurlijk secretariaat behandelt alle niet-gerechtelijke post zoals brieven van burgers. Ook de vakantietoezichten, de ombuds- en meldingskaarten, de postverzending enz... worden van hieruit gestuurd.

Kwaliteitszorg

Bij de uitboeking wordt elk proces-verbaal nagelezen en wordt het gecontroleerd met de elektronische versie die de nationale politionele databank zal voeden. Desgevallend wordt er verder onderzoek uitgeschreven, conform de voorgeschreven APO-procedure. APO staat voor ambtshalve politioneel onderzoek en laat toe dat verhoren, het toevoegen van ontbrekende stukken, ed. in een dossier rechtstreeks worden bevraagd zonder opdracht van het Parket.