Sociaal Team

STAP (Sociaal Team & Algemene Preventie)
Telefoon

Het STAP-team organiseert zowel de politionele slachtofferbejegening als de algemene preventieopdrachten voor onze zone.

In algemene regel kan gesteld worden dat de dienst algemene preventie een steundienst betreft die zijn knowhow en didactische hulpmiddelen ter beschikking zal stellen aan de dienst of organisatie die erom verzoekt. Ingeval zich een probleem voordoet en een projectmatige aanpak hierbij eventueel een oplossing kan bieden, zal door deze dienst (in samenspraak en samenwerking met de verzoekende dienst) een aangepaste methodiek worden voorgesteld, toegepast en geëvalueerd.

Ook op het vlak van de preventieve werking zal de dienst ondersteuning bieden aan de verzoekende partij.Taken:

  • coördinatie van vooropgestelde projecten
  • (ondersteuning bij) voordrachten
  • (ondersteuning bij) projecten scholen: vb. drugs, verkeer,…
  • beheer documentatie, informatie, folders,… inzake preventie
  • het geven van een gratis diefstal preventie advies
  • Meer informatie over inbraakpreventie
  • enz…