Experts op het terrein

Begin 2019 gingen we met het volledige korps aan de slag om alle inzichten en ideeën af te toetsen aan het dagelijkse politiewerk. We organiseerden dit in twee dagen met interactieve rondetafeloefeningen. Rekening houdend met onze troeven én verbeterpunten, met mogelijke perspectieven én hindernissen die op ons afkomen.

Het uiteindelijk resultaat werden een aantal concrete werkpunten , gebundeld in ons nieuw zonaal veiligheidsplan.