Wie controleert de blauwe zone?

Welke ambtenaren zullen verantwoordelijk zijn voor de controles in de blauwe zone?

Gemeentschapswachten

De Gemeenteraad heeft vooral de Gemeentschapswachten aangewezen om toe te zien op de naleving van de blauwe zone. De Komen-Waasten vredesdienst bestaat uit 4 ambtenaren met een paars uniform en een logo.

De wet heeft deze toezichtsbevoegdheid echter bij de politie-inspecteurs weggenomen. Slechts één agent is nog wettelijk verplicht om deze controle uit te voeren binnen het lokale politiekorps van Komen-Waasten.