En de bewoners?Et les riverains ?

Zijn er speciale vrijstellingen voor omwonenden?

Er is geen speciale regeling voor straatbewoners in de Blauwe Zone. Er is in principe geen gratis of betaalde "bewonerskaart" voorzien. Dit betekent dat weggebruikers die in een door de Blauwe Zone getroffen straat wonen, aan dezelfde verplichtingen moeten voldoen als gebruikers die daar niet wonen. Deze beslissing werd genomen met volledige kennis van zaken en om te voorkomen dat de verwachte effecten van de Blauwe Zone teniet zouden worden gedaan.