Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk - verder afgekort als BIN – is ontstaan in België midden de jaren negentig naar het Engelse voorbeeld van de ‘neighbourhoodwatch’.
De gewelddadige en frequente aanpak (diefstallen met geweld en braak, ramkraken enz. ) van de zogeheten Franse ‘Kappabendes’ lagen aan de basis van het ontstaan van de BINS. Aangezien deze bendes vooral opereerden in de grensstreek (Kortrijk –Menen – Ieper) mag het niet verbazen dat de eerste BINS vooral gesitueerd waren in West- en Oost-Vlaanderen.
Het is pas begin 2000 dat er meerdere BINS overal in het land zullen opgericht worden.
Het verdient opgemerkt te worden dat de eerste BIN te Westerlo de eerste in zijn soort was in de regio, volledig opgericht en werkend volgens de wettelijke regelgeving. Het was meteen een primeur voor de Kempen, die niet onopgemerkt voorbijging.

Wat is een BIN?

Bin staat voor Buurt-Informatie-Netwerk.
Het is een georganiseerde reactie van niet-politiemensen tegen onveiligheidsgevoelens. Dit gebeurt via een samenwerkingsverband tussen burgers, die onder leiding van een coördinator, gesteund worden door de politiediensten, teneinde op een snelle en doeltreffende manier, wederzijdse informatie uit te wisselen. Deze samenwerking (=partnerschip met de bevolking) is een uiting van basispolitiezorg (cfr. art. 3 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 dec. 1998).

Een BIN streeft naar:
- Verhogen van het veiligheidsgevoelen.
- Plegen van misdrijven helpen voorkomen.
- Sociale en andere preventieve taken.

De omzendbrief IV/PSP/P190799948/SLIV van 2019 schept het wettelijk kader voor de BINS teneinde ze een plaats te geven in het integrale en geïntegreerde veiligheidsbeleid.
Te raadplegen op de website www.besafe.be

Ieder BIN dat opgericht wordt en voldoet aan de wettelijke voorwaarden onderschrijft een charter samen met de bestuurlijke overheid (het gemeentebestuur) en de politionele overheid, in casu de korpschef. Een BIN is gestructureerd met aan het hoofd een coördinator, gesteund door  een aantal ‘straatverantwoordelijken’. Zij vormen het binteam: de’ ruggegraat’ van ieder BIN. Alle andere bewoners die wel aangesloten zijn, maar niet actief deelnemen aan het BIN noemt men bin-medewerkers.

Zoals de omzendbrief het voorziet wordt ieder BIN ‘begeleid’ door een ‘gemandateerde politiebeambte’. In de praktijk wordt de wijkinspecteur bedoeld van de wijk waar het BIN zich bevindt. De diefstalpreventieadviseur coördineert de BINS van de zone.

Momenteel zijn er 15 BINS actief binnen de politiezone Zuiderkempen:

 • BINBLOK (Tongerlo)
 • LEYSE HOEVE (Tongerlo)
 • DE BIST (Westerlo centrum)
 • HUISAKKERS (Herselt)
 • BIN-BENING (Herselt)
 • BIN KAPEL (Voortkapel)
 • BIN-Z WESTELPARK (Oevel)
 • DE ZOELSE KETEN (Zoerle-Parwijs)
 • BIN-Z PAREL DER KEMPEN (Westerlo Centrum)
 • BIN GOORWIJK (Hulshout Centrum)
 • BIN WITVEN (Voortkapel)
 • BIN LIMBERG (Herselt Centrum)
 • BIN SCHAPENSCHUURWEG (Westerlo)
 • BIN OEVEL OOST (Oevel)
 • BIN OEVEL WEST (Oevel)

*

Men kan de geografische afbakening van de BINS herkennen aan de BIN-borden die u zeker al zijn opgevallen in het straatbeeld. In totaal zijn meer dan 2000 huishoudens lid van één van deze BINS. Het dient tevens aanbeveling te vermelden voor wat het BIN NIET staat: nl. het is GEEN burgerwacht of soortgelijke organisatie wiens oogmerk het is geweld te gebruiken, te patrouilleren of de politie te vervangen, evenals zich met hun actie in te laten of in hun plaats te treden. Het stellen van deze handelingen is namelijk verboden bij wet (cfr. art. 1 van de wet op de private milities van 29 juli 1934).

Hoe werkt het ?

De bin-medewerkers zijn gesensibiliseerd om bij het minste onraad (verdachte gedragingen, personen, voertuigen of leurders) melding te maken van deze feiten via het gratis nummer 101.
Stel: er vindt een verontrustende gebeurtenis plaats in uw buurt (bijvoorbeeld iemand ziet daders binnenbreken in een wagen). Deze verwittigt de 101. De 101 zal een bericht opstellen dat automatisch ingesproken wordt op de telefoonnummers van alle aangesloten leden van het netwerk.
Zo wordt de ganse buurt in een mum van tijd gealarmeerd. Er wordt dan aan de buurt gevraagd om alert te zijn, op de uitkijk te staan (niet buiten rondlopen!) en nieuwe feiten onmiddellijk terug door te geven aan de 101.
Indien u niet opneemt of bezet bent, probeert de centrale u na enkele ogenblikken een 2° keer te contacteren. Indien u een antwoordapparaat (of voicemail) bezit, wordt het bericht daarop ingesproken.
Voor het versturen van deze dringende berichtgeving voor het BIN heeft de politie Zuiderkempen een overeenkomst met BE-ALERT. BE-ALERT is een alarmeringsplatform dat lokale overheden toelaat om alarmeringsberichten te versturen. De Bin-werking is een uitbreidingsmodule aan dit communicatieplatform.

Wat kost het ?

Het hele BIN-gebeuren is gratis voor alle buurtbewoners. De coördinator en het team van straatverantwoordelijken zijn vrijwilligers. De aansluitingskosten op het BE-ALERT systeem  en de werkingskosten ervan worden gedragen door de politie Zuiderkempen. Andere kosten zoals het uitgeven van een infokrantje of het plaatsen van binborden langs de weg zijn ten laste van het gemeentebestuur.

Link :

http://www.besafe.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 539 600.