Behind Enemy Minds

BEM

We gaan Behind Enemy Minds

Wanneer we in het hoofd van de vijand kruipen, steunen we op verschillende concepten als theory of mind, cognitieve denkfouten en predictive profiling - een proactieve techniek die op basis van grondige observaties mogelijke dreigingen tracht af te wenden of te neutraliseren. Wanneer we uitgebreider en gedetailleerder observeren, kunnen we correcter interpreteren en begrijpen. Zo kunnen we het denkspoor volgen van terroristen, criminelen, predatoren, kortom van elke georganiseerde vijand die de gemeenschap belaagt. Daarvoor moeten we eerst leren kijken naar onszelf en onze collega’s, naar onze procedures en dispositieven.

We zetten in op een techniek die we outerviewing noemen, om elk gaatje in de politionele aanpak bloot te leggen. Want dat doet de vijand. Zij scannen onze sterkste kanten, maar zetten in op de zwakste schakels. Zij percipiëren gebouwen en sites als opportuniteiten en zien mensen en groepen als targets. Daarom willen we in deze workshop een aangepaste bril opzetten om beter rondom ons te kijken en dus meer te zien. Wanneer we meer te weten komen over onze vijand, hebben we een grotere kans om zijn aanval te belemmeren, te hinderen en tegen te gaan. Om enig effect te hebben op zijn modus operandi moeten we in zijn geest komen en dezelfde gevoelens van opwinding, spanning en angst ervaren als hij wanneer hij zich voorbereidt op de aanval. Alleen dan kunnen we zijn gemoedstoestand volledig begrijpen en duidelijk zien wat hij ziet: kansen en doelen. Alleen dan kunnen we succesvol anticiperen op zijn volgende stappen: van zicht tot inzicht.

 

CEPOL-opleiding ‘Behind Enemy Minds’ (European Union Agency for Law Enforcement Training)

Politiezone Gent is de fiere gastheer van een nieuwe CEPOL-opleiding ‘Behind Enemy Minds’ (European Union Agency for Law Enforcement Training). Onder de vleugels van HCP Wim Van Hulle en in regie van ADV Kim Covent nodigen we – samen met onze federale CEPOL-ambassadeur – collega’s uit de Europese lidstaten uit om nieuwe technieken bij te leren en kennis uit te wisselen. Voor deze specifieke training gelden de voorwaarden dat deelnemers minstens twee jaar eerstelijns terreinervaring hebben, ervaring hebben met politiewerk in burgerkledij en een B2-niveau voor Engels hebben.

De opleiding wordt georganiseerd van 28 november tot 2 december 2022 in Gent en is een samenwerking tussen België (Politiezone Gent), Zwitserland (Kantonspolizei Zürich), Duitsland (Hessische Hochschule für Öffentliches Mangement und Sicherheit) en Nederland (Internationale betrekkingen Mobiel Banditisme en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

‘Behind Enemy Minds’ is ontstaan als een zonaal veiligheidsproject (2014-2019) binnen PZ Gent en evolueerde tot een geïntegreerd concept dat observatie, perspectiefvorming en doelgerichte actie combineert om een extra beveiligingslaag te aan sites toe te voegen. Het helpt om misdaad actief te voorkomen en lopende aanvallen of stappen in een criminele planningscyclus met succes te verstoren. Vooral onze toepassing van action-learning en gamification om onmiddellijk het geleerde tijdens de lessen toe te passen, werkte motiverend en inspirerend.

Een heel bijzondere samenwerking die we hebben opgezet, was deze met het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Het museum biedt ons een uitstekende locatie en een uitdagende omgeving voor terreinoefeningen die we vaak uitvoeren samen met erfgoedbewaking en in samenwerking met het hoofd facilitair beheer en veiligheid.

Politie Gent voorziet in deze training een ‘red teaming’: een spel waarin de deelnemers een kunstroof in het Museum voor Schone Kunsten plegen of verijdelen. Verder komt de criminele planningscyclus aan bod en zetten we in op gevorderde observatietechnieken. De Zwitserse collega’s bieden een aantal modules uit hun ASPECT® (Analysing Suspicious Persons and Cognitive Training). De trainers uit Duitsland oefenen op non-police behaviour en tactische opstellingen. En de Nederlandse politie geeft een workshop over barrièremodellen.

CEPOL